Thursday, March 30Modern Manufacturing
×

ญี่ปุ่นลงทุน 70,000 ล้านเยน พัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ญี่ปุ่นลงทุน 70,000 ล้านเยน พัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีอย่างชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่หลาย ๆ ประเทศเริ่มทุ่มเงินลงทุนและให้ความสำคัญอย่างมหาศาล

ญี่ปุ่นลงทุน 70,000 ล้านเยน พัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้และได้ประกาศลงทุนกว่า 70,000 ล้านเยน (18,000,000,000 บาท) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) ได้มีการระบุข้อมูลการลงทุนผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศด้วยกลยุทธ์การเสริมฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเทคโนโลยี IoT อย่างเร่งด่วน และมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและในระดับโลกขึ้นมา

ญี่ปุ่นลงทุน 70,000 ล้านเยน พัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ที่มาภาพ : Ryan on Unsplash

ร่วมลงทุนบริษัทวิจัยและพัฒนาชิป ‘Rapidus’

ทางประเทศญี่ปุ่นนั้นจะร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา IBM เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชิปขนาด 2 นาโนเมตร (nm) และจะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชิปในชื่อ ‘Rapidus’ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยและบริษัทต่าง ๆ เพื่อออกแบบ พัฒนาและผลิตชิปที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นอกจากเงินทุนจากทางกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นยังได้ร่วมลงทุนในการกระตุ้นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครั้งนี้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Sony, Softbank หรือ Toyota เป็นต้น

การลงทุนในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการตลาดชิปและเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง และมีการคาดการณ์ว่าจะยังคงขาดแคลนอย่างต่อเนื่องไปอีกในอนาคต นี่จึงถือเป็นการลงทุนที่จะสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221111004/20221111004-1.pdf

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×