Wednesday, November 29Modern Manufacturing
×

Tag: SMC

<strong>Cross Collaboration Ecosystem แนวคิดเปลี่ยนภาคการผลิตให้เติบโตด้วยกันได้อย่างยั่งยืน</strong>

Cross Collaboration Ecosystem แนวคิดเปลี่ยนภาคการผลิตให้เติบโตด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

Hilight, System, Technology
AIS Business นำเสนอแนวคิด Cross Collaboration Ecosystem ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศไทย พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสในการแข่งขันในอนาคตที่กำลังจะมาถึง ภายในงาน AIS Business Digital Future 2024: DIGITAL INDUSTRY EVOLUTION (more…)
SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

Events, News
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน: SMC Open house 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00-17:00 น. ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi: EECi) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (more…)
ถอดความสำเร็จโรงงานดิจิทัลยุค 5G ผ่านประสบการณ์ของตัวจริงด้านระบบเครือข่าย AIS Business 5G และพันธมิตร

ถอดความสำเร็จโรงงานดิจิทัลยุค 5G ผ่านประสบการณ์ของตัวจริงด้านระบบเครือข่าย AIS Business 5G และพันธมิตร

Digital Factory, Hilight
การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น ‘ข้อมูล’ กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและหมดจด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับการผลิตเพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่ง AIS Business 5G ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อยกระดับภาคการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้กลายเป็นการผลิตอัจฉริยะเต็มรูปแบบ พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้าน 5G และการบูรณาการเข้ากับธุรกิจอุตสาหกรรม (more…)
SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

News
Sustainable Manufacturing Center (SMC) หรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดงาน Open House เพื่อเปิดตัวโซลูชันสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตให้สามารถขับเคลื่อนและแข่งขันภายใต้กลไกของความยั่งยืนซึ่งทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยงานจัดขึ้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง วันที่ 22 พฤษจิกายน 2565 (more…)
SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

Events
ครั้งแรก ‼️ กับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi (more…)
×