Monday, June 24Modern Manufacturing
×

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC ภายใต้การดูแลของ NECTEC จัดงาน Open House จัดงานเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคการผลิตเยี่ยมชม Testbed พร้อมสัมมนาในธีม ‘การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว’

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

‘SMC Open House 2023: การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว’ จัดขึ้นที่ SMC ในพื้นที่ EECi ของพื้นที่นวัตกรรมอย่างวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง วันที่ 1 ธันวาคม 2023

ภายในงานประกอบไปด้วยตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำของภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะแรงงาน การพิมพ์ 3 มิติ แพลตฟอร์มออนไลน์ โซลูชันการเชื่อมต่อไร้สาย ตลอดจนหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและ SI โดยมีหัวข้อสัมมนาที่ให้ความสำคัญในประเด็นของความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันในปัจจุบัน

ปลายทางของการแข่งขัน คือ ‘ความยั่งยืน’

ด้วยข้อจำกัด และความท้าทายหลากหลายประการในภาคการผลิตยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ไปจนถึงการบริหารจัดการที่ต้องสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น ปัตจัยเหล่านี้ทำให้ประเด็นของความยั่งยืนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

เทรนด์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้นผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เกิดการตื่นตัวของเทรนด์ความยั่งยืนในวงกว้างในรูปแบบของความรับผิดชอบของผู้บริโภคอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตและธุรกิจต้นน้ำด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดข้อกำหนดและข้อบังคับในการดำเนินการที่แตกต่างออกไปทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณคาร์บอน พลังงานที่ใช้ ตลอดจนธรรมาภิบาลในแง่ที่เกี่ยวข้อง

SMC จึงได้จัด Sustainability Forum ขึ้นภายในงาน Open House ในหัวข้อ ‘ความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และบทบาทของภาคอุตสาหกรรมไทย’ และ ‘Climate Tech: เส้นทางสู่การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพื่อภาคการผลิต’ เพื่อยกระดับความรู้และนำเสนอทิศทางในการปรับตัวเพื่อการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขึ้นมา

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ภาพทัศน์ยุคใหม่ เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอันโปร่งใส ครบถ้วนและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ กลายเป็นกลไกสำคัญในการมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน SMC จึงได้เปิดให้บริการ Testbed เพื่อเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้น

SMC Testbed สัมผัสแนวคิดการลงทุนและใช้งานเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นจริงได้

หนึ่งในหัวใจสำคัญของงานเปิดบ้านครั้งนี้นอกจากจะชวนผู้ประกอบการมาอัปเดทความรู้แล้ว SMC เองได้แสดงให้เห็นถึง Testbed ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้น ด้วยโซลูชันที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมงานคลัง การใช้ AS/RS ไปจนถึงการใช้งานหุ่นยนต์ 6 แกน ขนาดใหญ่ 3 ตัวเพื่องานที่มีความซับซ้อนสูง อย่างเช่น งานด้านโลหการที่ต้องการซ่อมแซมหรือผลิตชิ้นส่วนเป็นต้น

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

Testbed ของ SMC นั้นถือว่าเป็นบริการที่สำคัญของภาคการผลิตไทยที่ต้องการเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและดำเนินการที่มีประสบการณ์ สถานที่ซึ่งมีเงื่อนไขพร้อมในการทดลองแนวความคิด ทำให้ความต้องการในการพัฒนาโซลูชัน หรือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนต่าง ๆ ของโรงงานเกิดขึ้นได้จริงในรูปแบบที่เข้าถึงได้

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

หากผู้ประกอบการคนไหนมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่ต้องการทดสอบกับระบบในโรงงาน หรือต้องการลงทุนเครื่องจักรใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าความคุ้มค่าหรือการใช้งานต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรก็สามารถติดต่อศูนย์ SMC เพื่อปรึกษาหาโซลูชันกันได้เลยครับ!

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×