Friday, July 30Modern Manufacturing
×

Tag: LLOYD

3 ข้อบ่งชี้เครื่องมือตรวจวัดถึงเวลา Calibrate!

3 ข้อบ่งชี้เครื่องมือตรวจวัดถึงเวลา Calibrate!

Hilight, Machine & Devices
เครื่องมือตรวจวัดสำหรับงาน QC หรืองานประกันคุณภาพนั้นต้องพร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงอยู่เสมอ การบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่การเปิด-ปิดให้ทำงานได้เท่านั้น แต่ยังคงต้องรักษาความแม่นยำและความถูกต้องในการทำงานตรวจวัดอีกด้วย การสอบเทียบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการใช้งาน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องตรวจวัดของคุณถึงเวลาสอบเทียบแล้ว? (more…)
Texture Analyser – เมื่อ ‘เนื้อสัมผัส’ สำคัญกว่ารสชาติ

Texture Analyser – เมื่อ ‘เนื้อสัมผัส’ สำคัญกว่ารสชาติ

Hilight, Machine & Devices
มีคำกล่าวจากมืออาชีพว่า “หากเนื้อสัมผัส (Texture) ของอาหารไม่ตรงใจผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะไม่ได้รับโอกาสออกสู่ตลาดเลย” ด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่ทำให้เครื่องตรวจวิเคราะห์ Texture หรือ เนื้อสัมผัสของอาหารต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุดผ่านการตรวจวัด – ทั้งการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์พื้นผิว และการควบคุมผ่านพารามิเตอร์และการประมวลผล (more…)
‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ของเครื่องทดสอบแรงในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ของเครื่องทดสอบแรงในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Productivity
การทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนจะออกมาสู่ผู้บริโภค ไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ ยิ่งการทดสอบมาตรฐานของแรงกด-แรงดึงต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานสูงมาก แล้วเครื่องทดสอบเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร มี ‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ใดบ้างที่พึงมี (more…)
×