Wednesday, May 31Modern Manufacturing
×

Tag: War

สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลต่อเนื่อง กระทบอุตสาหกรรมเยอรมนี

สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลต่อเนื่อง กระทบอุตสาหกรรมเยอรมนี

News, News & Economics, Uncategorized
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง นอกจากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว ประเทศเยอรมนียังได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการผลิตและการว่าจ้างบุคลากรอีกด้วย (more…)
เก็บกู้วัตถุสงครามใต้ทะเล ด้วยหุ่นยนต์ที่ลอกแบบจากปลากระเบน

เก็บกู้วัตถุสงครามใต้ทะเล ด้วยหุ่นยนต์ที่ลอกแบบจากปลากระเบน

Automation
สงครามนั้นนอกจากจะคร่าชีวิตของผู้คนมากมายแล้ว ก็ยังคงทิ้งร่องรอยให้หลงเหลือเอาไว้ในสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นศตวรรษแล้วก็ตาม (more…)
×