Saturday, April 17Modern Manufacturing

Tag: White Paper

รู้จักโมเดล Lighthouse ความสำเร็จของการผลิตที่ก้าวข้าม Productivity มุ่งหน้าสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง!

รู้จักโมเดล Lighthouse ความสำเร็จของการผลิตที่ก้าวข้าม Productivity มุ่งหน้าสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง!

Automation, Hilight
การผลิตในปัจจุบันมีความท้าทายจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา และอุตสาหกรรม 4.0 ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยผู้ผลิตชั้นนำต่างปรับปรุงโรงงานให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตที่มีความโดดเด่นในด้านการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะถูกคัดเลือกให้อยู่ใน Global Lighthouse Network ซึ่งเป็นเหมือนกับหอเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการที่คอยส่องทางให้กับวงการอุตสาหกรรม (more…)
เอกชนยื่น White Paper ให้นายกฯ ผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 เรื่อง

เอกชนยื่น White Paper ให้นายกฯ ผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 เรื่อง

News & Economics
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยเข้ายื่นเอกสาร White Paper ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะแนวทางสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสมาคมธนาคารไทย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาว (White paper) ของ กกร. ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปเป็นข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การสนับสนุนโครงการของรัฐให้เกิดความต่อเนื่อง และการยกระดับความรู้และคุณภาพชีวิตของกำลังคน 6 ประเด็นที่ภาคเอกชนยื่นผลักดันแ
The White Paper: Manufacturing Intelligence เพิ่มคุณภาพรักษาความมั่นใจลูกค้า

The White Paper: Manufacturing Intelligence เพิ่มคุณภาพรักษาความมั่นใจลูกค้า

System
แน่นอนว่าในเรื่องของการค้าขายหรืองานบริการนั้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งความพึงพอใจเหล่านั้นเกิดจากความใส่ใจตั้งแต่พื้นฐานและให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ (more…)