fbpx
Monday, February 17Modern Manufacturing

The White Paper: Manufacturing Intelligence เพิ่มคุณภาพรักษาความมั่นใจลูกค้าแน่นอนว่าในเรื่องของการค้าขายหรืองานบริการนั้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งความพึงพอใจเหล่านั้นเกิดจากความใส่ใจตั้งแต่พื้นฐานและให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ

ปัจจุบันโลกทั้งใบและสังคมได้ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ทและโซเชียลเน็ทเวิร์ค การสื่อสารและข่าวสารต่าง ๆ สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วณวมถึงกระแสตอบรับและคำวิจารณ์ของลูกค้า ซึ่งความไม่พอใจของลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อธุรกิจได้อย่างมากแตกต่างจากยุคสมัยก่อน ซึ่งผู้ผลิตต้องตอบสนองต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที แน่นอนว่าการแก้แสดงความรับผิดชอบต่อสินค้าที่บกพร่องเป็นหน้าที่ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถถกจัดการได้ทั้งหมด การป้องกันโดยการลดต้นทุนที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วย Manufacturing Intelligence หรือการผลิตแบบอัจฉริยะสามารถเติมเต็มการควบคุมคุณภาพได้

Manufacturing Intelligence คืออะไร?

Manufacturing Intelligence (MI) หรือ ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะที่สนับสนุนการผลิตโดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเพื่อสร้าง Lean และควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลในส่วนที่มีการควบคุมการทำงานสำคัญ มอนิเตอร์การทำงานแบบ Real-Time และทำการวิเคราะห์ บริหารจัดการความคล่องตัวของสายการผลิต การรายงานข้อมูลแบบละเอียด นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน MI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการด้านคุณภาพมีความจำเป็นที่นักอุตสาหกรรมจะต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมด ดังนั้นการใช้ฮับคุณภาพสูงจะสามารถดำเนินการในเชิงรุกได้  เพื่อเก็บข้อมูลและการทำวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ถูกลงทำให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่สำคัญและพฒนาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่น ปกป้องภาพลักษณ์ และลดการร้องเรียนได้

การใช้งานระบบการผลิตอัจฉริยะสามารถทำได้โดยการแบ่งสายการผลิตออกเป็นลำดับขั้นการผลิตและติดตั้งระบบสำหรับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วน โดยมีฮับกลางทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ยกตัวอย่างบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยวในสหรัฐอเมริกาได้แบ่งส่วนการทำงานของการควบคุมมาตรฐานเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูล การวิเคระาห์ข้อมูล การบริหารจัดการสายการผลิต การรายงานผล และ ฮับ Statistical Process Control หรือระบบควบคุมทางสถิติ ซึ่งสามารถลดความเสียหายจากสินค้าไร้คุณภาพได้ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการร้องเรียนจากผู้บริโภคได้ถึง 30% ในปีแรกของการใช้งานระบบ


ที่มา:

  • The Role of Manufacturing Intelligence in Improving Quality and Reducing Customer Complaints (InfinityQS, White Paper)

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.