fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

The Factory Tour: พาชมการผลิตกีตาร์ Gibson

Gibson ผู้ผลิตเครื่องดนตรีชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างกีตาร์กลับกลายเป็นข่าวดังในช่วงเวลาไม่นานมานี้อีกครั้งด้วยข่าวการล้มละลาย ด้วยภาระหนี้กว่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนได้ทำให้ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 116 ปีต้องปิดตัวลง ความผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของการตลาด การขายหรือกระบวนการผลิตด้วยกันแน่? Modern Manufacturing ขอพาทุกท่านชมการทำงานภายในโรงงานผลิตกีตาร์เลื่องชื่อ Gibson ณ เมือง Nashville กันได้เลย

จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตกีตาร์ในคลิปนั้นมีการใช้งานอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยมาก การผลิตของ Gibson มีลักษณะเป็นการผลิตโดยใช้แรงงานทักษะสูงจำนวนมาก ในขณะที่ขั้นตอนต่างๆ สามารถใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้ ซึ่งรูปแบบการผลิตที่ Gibson ทำอาจเหมาะสมกับการผลิตจำนวนน้อยหรือกีตาร์พิเศษที่สั่งทำมากกว่าการผลิตจำนวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานทักษะ วัตถุดิบคุณภาพ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก Human Error รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อีกมากในการทำงานสวนทางกับยอดขายที่ลดลง ความผิดพลาดดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลแห่งความล่มสลายของอาณาจักรกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

นอกจากพาชมโรงงาน Gibson แล้วยังมีคลิปชมโรงงานกีตาร์ Cort และโรงงานผลิตกีตาร์อคูสติกของ Martin ได้ด้านล่างนี้ครับ

 

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.