Wednesday, March 20MM Thailand

The Factory Tour: พาชมการผลิตกีตาร์ Gibson

104 Views

Gibson ผู้ผลิตเครื่องดนตรีชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างกีตาร์กลับกลายเป็นข่าวดังในช่วงเวลาไม่นานมานี้อีกครั้งด้วยข่าวการล้มละลาย ด้วยภาระหนี้กว่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนได้ทำให้ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 116 ปีต้องปิดตัวลง ความผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของการตลาด การขายหรือกระบวนการผลิตด้วยกันแน่? Modern Manufacturing ขอพาทุกท่านชมการทำงานภายในโรงงานผลิตกีตาร์เลื่องชื่อ Gibson ณ เมือง Nashville กันได้เลย

จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตกีตาร์ในคลิปนั้นมีการใช้งานอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยมาก การผลิตของ Gibson มีลักษณะเป็นการผลิตโดยใช้แรงงานทักษะสูงจำนวนมาก ในขณะที่ขั้นตอนต่างๆ สามารถใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้ ซึ่งรูปแบบการผลิตที่ Gibson ทำอาจเหมาะสมกับการผลิตจำนวนน้อยหรือกีตาร์พิเศษที่สั่งทำมากกว่าการผลิตจำนวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานทักษะ วัตถุดิบคุณภาพ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก Human Error รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อีกมากในการทำงานสวนทางกับยอดขายที่ลดลง ความผิดพลาดดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลแห่งความล่มสลายของอาณาจักรกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

นอกจากพาชมโรงงาน Gibson แล้วยังมีคลิปชมโรงงานกีตาร์ Cort และโรงงานผลิตกีตาร์อคูสติกของ Martin ได้ด้านล่างนี้ครับ

 

 

Related Post

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.

A dweller of art and science, also a slave to vibe wanderlust. Interesting in wide range of research and development, for example, material improvement, IIoT, food contaminant and sonic art.