Friday, July 30Modern Manufacturing
×

TPIPPF โชว์รายได้ปี 62 ทะลุ 10,905 ล้านบาท

TPIPP โชว์รายได้ปี 62 ทะลุ 10,905.83 ล้านบาท เติบโตแรง 37.78% ลุยเป้าหมายใหม่ 13,000 ล้านบาทในปี 63 พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนจิกะโปรเจกต์ในอนาคต


นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 10,905.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.78% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 7,915.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 4,606.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.54% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,698.96 ล้านบาท

ขณะที่ปี 2563 TPIPP ตั้งเป้าหมายรายได้ 13,000 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี เพื่อสร้างการเติบโตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ใหม่ 3 ตัว ให้กับโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลทำให้อัตราการเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 95-100% จากเดิมอยู่ระดับ 88.90% และทำให้สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

ส่วนในระยะกลาง บริษัทฯ ยังคงนโยบายเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดยสนใจเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในจังหวัดสงขลาและนครราชสีมา กำลังการผลิตรวม 20 MW (เมกะวัตต์) และในระยะยาว TPIPP อยู่ระหว่างศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งเป็นโครงการจิกะโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริษัทฯ สนใจลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียวขนาด 1,700 เมกะวัตต์ จากก๊าซธรรมชาติ (LNG) และอีก 2,000 เมกะวัตต์ จากพลังลม พลังแสงอาทิตย์ และชีวมวล รวมถึงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ ในพื้นที่ Southern Seaboard โดยมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

“เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศเป็นหลัก เพื่อตอกย้ำศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy) โดยเฉพาะโครงการ Southern Seaboard ซึ่งจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น เบื้องต้นทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดย TPIPP มีความพร้อมและได้ศึกษาการลงทุนแล้ว ” นายภัคพล กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×