fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

Voodoo ผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

Voodoo บริษัทรับผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ลุยตลาดผลิตจำนวนมาก (Mass Production) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวนมากกว่า 200 เครื่องในโรงงาน

การผลิตด้วยวิธเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) หรือการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นมีข้อจำกัดด้านจำนวนการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ในสัดส่วนการผลิตขนาดใหญ่  ทำให้เหล่า Startup และผู้ผลิตหน้าใหม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กลายเป็นจริงขึ้นมา

ภายในโรงงานนั้นไม่ได้เป็นสายการผลิตทั่วไปแต่เป็นการจัดเรียงเครื่องพิมพ์ 3 มิติและหุ่นยนต์แขนกลเพื่อช่วยปฏิการสำหรับการผลิตเท่านั้น  การให้บริการของ Voodo เพียงแค่อัพโหลดไฟล์ออกแบบไว้ในเวปไซต์จากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการผลิต ประกอบ บรรจภัณฑ์และการขนส่งให้ แนวคิดดังกล่าวเป็นการสนับสนุนต่อกลุ่ม Startup และเหล่าผู้ผลิตรายย่อยในการควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตในจำนวนที่แน่นอนตามสั่งเมื่อต้องการเท่านั้น ในปัจจุบันบริษัทสามารถรองรับการผลิตด้วยพลาสติกได้ 2 ชนิด และในอนาคตอันใกล้บริษัทมีแผนขยายการผลิตด้วยการเพิ่มวัตถุดิบ อาทิ โลหะ และพลาสติกชนิดอื่น ๆ


ที่มา:

  • Forbes.com
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.