Friday, July 30Modern Manufacturing
×

VR + เทคโนโลยีการจำลอง ความปลอดภัยใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ผลิตยานยนต์ทดสอบสินค้าตัวเองภายใต้สถานการณ์จำลองของ VR เพิ่มความปลอดภัยให้กับยานยนต์และลดระยะเวลาก่อนออกขายสู่ตลาด

การลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการออกสู่ตลาด รวมถึงเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ไฟหน้ารถยนต์ไปจนถึงยานยนต์อัตโนมัตินั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ ออกแบบและทดสอบด้วยโปรแกรมจำลอง (Simulation) ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและซอฟท์แวร์โลกเสมือน (Virtual Reality) เพื่อคุณภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม

การใช้เทคโนโลยีจำลองสามารถคาดเดาคุณภาพตามมาตรฐาน IIHS ได้ตั้งแต่การพัฒนาช่วงต้นๆ และสามารถปรับแต่งได้แบบ Realtime ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายตอนทดสอบจริงได้เป็นอย่างมากเนื่อจากมีการเก็บรายละเอียดและแก้ไขตั้งแต่การออกแบบ

นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ของการจำลองสามารถจำลองเสียงผ่านตัวต้นแบบเสมือนได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์ เสียงการปิดประตู นำไปสู่ความพึงพอใจหรือประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเช่นกัน


ที่มา:

  • Electronicdesign.com
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×