fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

Volkswagen ยกเลิกสายการผลิตในเยอรมนี

Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์แนวหน้าของโลก ยกเลิกสายการผลิตยานยนต์ที่โรงงานหลักในเยอรมนี เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่การทดสอบมาตรฐานใหม่ Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อให้เกิดการทดสอบรถยนต์กว่า 200 รุ่น ภายใต้มาตรฐานใหม่ที่มีความซับซ้อนซึ่งทำให้ใช้เวลานานขึ้น ซึ่ง WLTP นี้สามารถอ่านค่าคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงขึ้นมากกว่าระบบ NEDC แบบเก่า ส่งผลให้ผู้ผลิตหลายรายต้องชะลอการจัดจำหน่ายและอาจมีแนวโน้มภาษีที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน


ที่มา:

  • Europe.autonuews.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.