fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

WorkbenchVR โซลูชันอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม

Cemtrex บริษัทอุตสาหกรรมประกาศแผนเปิดตัวเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ในชื่อ WorkbenchVR

เป้าหมายในการพัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนแรงงานในการประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยการใช้งานเทคโนโลยี AR และ VR ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ที่เชื่อมต่อกันเป็น Smart Tools เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบชิ้นส่วน ลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน สามารถใช้งานได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อากาศยาน

การทำงานของ WorkbenchVR สามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนตามลำดับการปฏิบัติงาน สร้างภาพด้วยระบบ Holographic ที่คล้ายกับในภาพยนต์ไซ-ไฟเพื่อใช้งานข้อมูลที่สามารถตอบสนองกับการทำงานได้ สนับสนุนการสื่อสารในการทำงานของทีมปฏิบัติการ รวมถึงการใช้งาน AR VR สำหรับการเก็ฐข้อมูลและระบุปัญหาต่างๆ ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2018 โดยซอฟท์แวร์รุ่นทดสอบจะถูกปล่อยออกมาช่วงฤดูร้อนปี 2018


ที่มา:

  • www.cemtrex.com/news/vr-ar-manufacturing-assembly-tool/
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.