Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

กกพ. เปิดรับสมัครโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

สำนักงาน กกพ. จัด Road Show 13 จังหวัด ทั่วไทย ชวนสมัครโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

กกพ. เปิดรับสมัครโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565
กกพ. เปิดรับสมัครโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565
กกพ. เปิดรับสมัครโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

นางฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ตัวแทนผู้จัดงานโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดและรับสมัครผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดทั่วประเทศ รวม 13 ครั้ง ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี ราชบุรี สงขลา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร 

Biomek NGeniuS เครื่องเตรียมน้ำยาสำหรับงาน NGS แบบอัตโนมัติ | Bio-Active [Super Source]

โดยการจัดประกวดครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด“เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง” Empower the Community for Sustainable Development ร่วมชิงถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่า 710,000 บาท แบ่งระดับการประกวดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  2 ประเภท ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น (จำนวน 6 รางวัล), การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำแนกตามแผนงานที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนใน 6 ด้าน ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน (จำนวน 18 รางวัล) และการประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (จำนวน 3 รางวัล)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 โดยหากสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook : PDF Awards หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1204

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×