Monday, February 6Modern Manufacturing
×

กนอ. เปิดพื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด

กนอ. จับมือ กรมการค้าภายใน” เปิดพื้นที่ “นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี”ช่วยชาวสวนผลไม้แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เล็งเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งผลไม้โดยตรง

กนอ. เปิดพื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
กนอ. เปิดพื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
กนอ. เปิดพื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถึงมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและการกระจายผลผลิต ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในการแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก (Peak) โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีช่องทางจำหน่าย และนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่ลดลง โดยมีผลไม้เป้าหมาย ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน และลำไย 

ทั้งนี้ กนอ.พร้อมประสานขอความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อเปิดพื้นที่ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดส่งรถโมบายยูนิต (Mobile Unit) เพื่อไปจำหน่ายผลไม้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันด้วยว่า ในอนาคตจะมีการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งผลไม้แบบ Pre-Order (สั่งสินค้าล่วงหน้า) ซึ่งจะทำให้เมื่อผลไม้ออกตามฤดูกาล ก็จะสามารถจัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้ทันที

“กนอ.ยืนอยู่บนหลักการที่ว่า นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ดังนั้น สิ่งไหนที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ การนิคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้สานความสัมพันธ์และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่า นิคมอุตสาหกรรมอยู่เคียงข้างชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน”นายวีริศ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริเวณลานอเนกประสงค์ โลตัส สาขาอมตะนคร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยจำนวนหลายพันคนต่อวัน

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×