Friday, December 3Modern Manufacturing
×

กบง.เคาะราคาหน้าโรงกลั่นลด 50 ส.ต.ต่อลิตร

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.). เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร มีผล 17 มิ.ย.นี้ และขยายเวลาลดราคา LPG ไปถึงเดือนกันยายน และ NGV ไปสิ้นเดือนกรกฎาคม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กล่าวว่าที่ประชุม กบง.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงตามเกณฑ์ใหม่แล้ว จะส่งผลต่อราคาหน้าโรงกลั่นลดลงเฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีกลดลงได้เฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร ตามประเภทต้นทุนของแต่ละชนิดเชื้อเพลิง โดยจะให้เริ่มใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

และมีมติขยายเวลาช่วยเหลือตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทำให้ราคา LPG อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง หรือลดราคาถังละ 45 บาท คาดใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 248 ล้านบาทต่อเดือน

พร้อมขยายเวลาลดราคาขายปลีก NGV รถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก.    รถโดยสาร/รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ที่ปรับลดจาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×