Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท

กบน.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 32 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชน โดยปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบมากกว่า 6.6 หมื่นล้านบาท

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท
กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท
กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาทต่อลิตรเช่นเดิมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้ประชาชน โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ราคาน้ำมันดีเชล (Gas Oil) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 160.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมทุกสัปดาห์

สำหรับการพิจารณาของ กบน. ดังกล่าว เป็นไปตามมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือน เมษายน 2565 หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง โดย กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับราคาขึ้นลงเป็นรายสัปดาห์ หากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 66,681 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท​

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×