Friday, July 30Modern Manufacturing
×

กฟน.นำร่อง ติดตั้ง Smart Meter นิคมฯบางปู

กฟน.นำร่อง ติดตั้ง Smart Meter จำนวน 300 เครื่อง ในพื้นที่ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รองรับระบบ Smart Metro Grid ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมืองมหานคร

นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ติดตั้ง Smart Meter จำนวน 300 เครื่อง ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ Circle Condominium (เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม) ถนนเพชรบุรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ให้บริการ MEA ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้ พร้อมรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมืองมหานคร

 โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง MEA กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย ได้จัดทำ “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” มีเป้าหมายในการใช้ระบบ Smart Meter จำนวน 33,265 เครื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเมืองมหานคร ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วจาก Smart Meter ที่ตรวจสอบแสดงข้อมูลที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง รวมถึง MEA สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 

ปัจจุบัน MEA มีการเก็บข้อมูลศึกษาและพัฒนา เพื่อขยายการติดตั้ง Smart Meter ไปยังพื้นที่สำคัญและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ MEA สู่การเป็น Smart City ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×