Friday, August 19Modern Manufacturing
×

กฟผ. เดินหน้าเต็มส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว

กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) หรือ REC ให้กับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว หวังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.John Christopher Dawber รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากมีการตกลงซื้อเครดิตกับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าฯกฟผ. บอกว่า กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยการเป็นผู้ขายและรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เครดิตที่ซื้อจำนวน 40 RECs หรือเป็นปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ กฟผ. จ.กาญจนบุรี จำนวน 40 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือ 40,000 หน่วย สำหรับธุรกิจการซื้อขาย REC จะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ด้าน Mr.John Christopher Dawber ได้กล่าวว่า บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา เป็นบริษัทผลิตยาที่มีชื่อเสียงจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีโรงงานอยู่ทั่วโลกและสาขาในประเทศไทย กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากประเทศเดนมาร์กส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากกันหันลม ให้ความสำคัญเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำ วันนี้บริษัทมีความภูมิใจกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม “Circular for Zero” หรือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์” บริษัทมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้พนักงานของบริษัทมีความภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนช่วยดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะเรามีความมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมกับ กฟผ. ในโครงการพลังงานสีเขียว นับเป็นก้าวแรกของบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×