Monday, February 26Modern Manufacturing
×

กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ

กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ ย้ำ ต้องช่วยกันปกป้องชั้นบรรยากาศและสภาพภูมิอากาศโลก

กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ

นายวันชัย  พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (BCG) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ. ) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก ปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยภายหลังการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานรวม 605 ผลงาน

อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมทุกสัปดาห์ Weekly Report | FactoryNews ep.13

กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด และออกแบบกราฟิก ในระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละระดับและประเภท กรอ. จะส่งเข้าแข่งขันต่อไปในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จึงขอเชิญร่วมโหวตให้กับผลงานจากตัวแทนของประเทศไทย ได้ที่ www.ozone2climate.org  ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2566) ยังคงเดินหน้าโครงการ โดยได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเสริมสร้างศักยภาพช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม และจัดอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น วงเงินกว่า 57 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนใหม่ ได้แก่ สารไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน (HFOs)

กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ

“สำหรับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตู้เย็น ตู้แช่ เชิงพาณิชย์ ในโครงการสาธิตในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการใช้สารทำความเย็น HFC-134a เป็นสาร R-290 หรือ สาร R-600a ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าที่ทำให้โลกร้อนต่ำ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,444.58 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถผลิตตู้เย็น ตู้แช่ เชิงพาณิชย์ ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งออกไปแข่งขันกับตลาดโลกได้” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×