fbpx
Monday, February 17Modern Manufacturing

นักวิทยาศาสตร์เมืองผู้ดีสร้างกระจกตาจาก 3D Printing

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Newcastle ในสหราชอาณาจักรสามารถผลิตกระจกตามนุษย์จาก 3D Print สำเร็จแห่งแรกของโลก

ความสำเร็จครั้งนี้นำไปสู่อนาคตในการผลิตกระจกตาสำรองในปริมาณที่ไม่จำกัดในอนาคต โดยในปัจจุบันเกิดการขาดแคลนกระจกตาสำหรับการปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

ผลงานครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ลงใน Experimental Eye Research โดยสังเกตพฤติกรรมเซลล์กระจกตาของผู้บริจาคสุขภาพดีผสมผสานกับ Alginate และ Collagen เพื่อสร้าง Bio-Ink หรือหมึกชีวภาพ ที่สามารถพิมพ์ได้

ด้วยการใช้ 3D Print สำหรับชีวภาพราคาถูก หมึกชีวภาพประสบความสำเร็จในการสร้างแผ่นทรงกลมบางที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับกระจกตามนุษย์ภายในเวลาน้อยกว่า 10 นาที


ที่มา:

  • medicaldevice-network.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.