fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

กสอ. แปลง 7 บริษัทสิ่งทอ ผลิต “หน้ากากผ้า”

กสอ. แปลง 7 บริษัทสิ่งทอ ผลิต “หน้ากากผ้า” สร้างรายได้สู้โควิด-19 ชูโมเดล“มณีอินเนอร์แวร์” เปิดนวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันสารคัดหลั่ง รักษ์โลก

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง มาตรการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤต โควิด-19 (COVID-19) ในระยะเร่งด่วนว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การนำของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้น ทาง กสอ.มีแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

โดย กสอ.ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมแนะสิ่งทอ 7 บริษัทซึ่งครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา เสื้อผ้าแฟชั่น ฯลฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเดิมหันมาผลิตหน้ากากผ้าเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อให้ขับเคลื่อนธุรกิจแบบเร่งด่วน โดยบริษัทสิ่งทอที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีดังนี้ 1. บริษัท ยงสง่า จำกัด 2. บริษัท มณีอินเนอร์แวร์จำกัด 3. บริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุ๊ป จำกัด 4. บริษัท เค็นเน็ต เท็กไทล์ จำกัด 5. บริษัทเวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด 6. บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด และ 7. บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัดโดยทั้งหมดได้เริ่มผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาพรวมของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยมีกำลังการผลิตหน้ากากผ้าได้มากกว่า 187,000 ชิ้นต่อวัน(ข้อมูลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม) นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปกว่า 19 ปี ถือเป็นโมเดลต้นแบบของผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิตโดยเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม “หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ” ป้องกันละอองฝอยที่เกิดจากการ ไอ จามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารประกอบฟูลออโรคาร์บอนที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทดังกล่าวทาง กสอ. ได้ให้คำปรึกษาและส่งเสริม ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุดชั้นในสตรีสู่ชุดชั้นในระดับพรีเมียมที่มีกำลังการผลิต 30,000 ตัวต่อเดือนตามด้วยการพัฒนาสู่ชุดกีฬา และล่าสุดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “หน้ากากผ้า”ที่สามารถผลิตรองรับความต้องการได้สูงถึง 40,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯมีแผนผลักดันให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อวางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตด้าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.