Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงส่วยร้าน 20 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม ห่วงร้านค้าถูกเรียกจ่ายส่วย สั่งการ สมอ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้ร้านค้าในพื้นที่

กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่มีร้านจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น 20  บาท ในจังหวัดแพร่ ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมการรับส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าทำการตรวจค้นภายในร้าน และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นของเล่น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีสินค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 สร้างความเดือดร้อนให้แก่ร้านจำหน่ายจำนวนมากในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ สมอ. ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดลงพื้นที่ทันที เพื่อให้ความรู้ร้านค้าถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยร้านจำหน่ายสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ใช่บัตรข้าราชการ โดยผู้ที่มีอำนาจในการตรวจร้านจำหน่ายทุกคนต้องมีบัตรนี้ หากไม่มีจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านค้าของท่านได้ หรือหากไม่แน่ใจขอให้ติดต่อกลับมาที่ สมอ. ตามกลุ่มสินค้า ดังนี้

– สินค้ากลุ่มเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ติดต่อได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 1 หมายเลขโทรศัพท์  0 2202 3470-1

– สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 2 หมายเลขโทรศัพท์  0 2202 3477-8

– สินค้ากลุ่มยานยนต์ ของเล่น และหมวกกันน็อก ติดต่อได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3362-3 และ 0 2202 3361

จึงขอประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่าย หากมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบ ให้ขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจร้านของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องหมั่นตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านของท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมหรือไม่ หากพบว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ ที่สินค้าหรือไม่ หากไม่มีต้องไม่นำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด ซึ่งปัจจุบัน สมอ. ควบคุมสินค้า จำนวน 115 รายการ ท่านสามารถดูรายชื่อได้ที่ www.tisi.go.th สำหรับบทลงโทษของผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวโดยไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากพบการกระทำความผิด มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าปรับ ณ สถานที่จำหน่ายได้

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  “สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด พบว่ายังมีร้านค้าอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของร้าน จึงขอฝากไปยังร้านค้าในต่างจังหวัด หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ สมอ. โทร. 0 2202 3429 และ 0 2202 3517-8 หรือต้องการให้ สมอ. ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน” นายวันชัยฯ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×