fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

ก.อุตฯ ชี้แจงหน้ากากผ้า ตามทะเบียนราษฏร

ก.อุตฯ แจง การกระจายหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมใน กทม. แจกตามข้อมูลตามทะเบียนราษฏร กรมการปกครอง พร้อมตรวจสอบและจัดส่งให้ครบถ้วน

ก.อุตฯ ชี้แจงหน้ากากผ้า ตามทะเบียนราษฏร

จากกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยถึงจำนวนหน้ากากผ้าที่ครัวเรือนได้รับแจกจากกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  ชี้แจงว่า ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแจก จำนวนรวม 5,450,000 ชิ้น ผ่านช่องทางการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย และเน้นย้ำว่า จำนวนที่ได้รับ คือ “จำนวนคนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน” ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น อาทิ หากประชาชนมีรายชื่อในทะเบียนบ้านจำนวน 3 คน จะได้รับแจกหน้ากากผ้าจำนวน 3 ชิ้น เป็นต้น

ดังนั้น หากท่านใดได้รับไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อแจ้งเรื่องมาได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.industry.go.th หรือ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยขอให้มั่นใจว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานงานกับไปรษณีย์ไทยในการจัดส่งหน้ากากผ้าให้ครบถ้วนตามรายชื่อในทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนอย่างรวดเร็ว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.