Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ เผย หน้ากากผ้าล็อตแรกถึงมือประชาชนแล้ว

ก.อุตฯ เผย หน้ากากผ้าล็อตแรกถึงมือประชาชนในเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แล้ว ย้ำภายในต้นเดือนพฤษภาคม ได้รับครบทุกพื้นที่ใน กทม.

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น แจกจ่ายประชาชน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ประกอบการผู้ผลิตหน้ากากผ้าและไปรษณีย์ไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดในการจัดส่งหน้ากากผ้าให้ถึงมือประชาชนได้รวดเร็ว และครบถ้วนตามบัญชีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ กทม.

สำหรับความก้าวหน้าของหน้ากากผ้าที่รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งผลิต เพื่อแจกจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ จำนวน 10 ล้านชิ้น ขณะนี้หน้ากากผ้าล็อตแรกถึงมือประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กทม. (รหัสไปรษณีย์ 10100) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเขตอื่นๆ จะเร่งทยอยจัดส่งให้ในลำดับถัดไป คาดว่าจะทยอยจัดส่งได้ทั้งหมดภายในต้นเดือนพฤษภาคม สำหรับในพื้นที่ปริมณฑลและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่น ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดในภาคใต้ เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น จะดำเนินการจัดสรรให้ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำซองไปรษณีย์ขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้สำหรับการจัดส่งหน้ากากผ้าในระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโดยกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หน้ากากผ้าเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานผ้า และการตัดเย็บ พร้อมส่งตัวอย่างหน้ากากผ้าให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าหน้ากากผ้าที่จะแจกจ่ายให้ประชาชน ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

พร้อมเน้นย้ำและดูแลในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้หน้ากากผ้าสามารถผลิตและจัดส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีหน้ากากผ้าใช้กันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม. และยังไม่ได้รับหน้ากากผ้า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์หน้ากากไทยต้านโควิท (www.หน้ากากไทย ต้านโควิท.com)” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×