Saturday, December 2Modern Manufacturing
×

‘ความล้มเหลว’ ส่วนประกอบสำคัญในการเติบโตเป็นผู้นำที่ดี

การยินยอมให้ลูกจ้างเกิดความล้มเหลวหรือผิดพลาดได้นั้นเป็นบันไดขั้นสำคัญในการสร้างผู้นำที่มีศักยภาพ ทว่าในความเป็นจริงแล้วมีแรงงานเพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถทำผิดพลาดได้โดยไม่ถูกลงโทษหรือคาดโทษ ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสเหล่านี้เลย

‘ความล้มเหลว’ ส่วนประกอบสำคัญในการเติบโตเป็นผู้นำที่ดี

หลายคนอาจเคยหงุดหงิดเมื่อเห็นเพื่อนรวมงานที่ ‘เคยผิดพลาดจัง ๆ’ มาก่อนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมากกว่าตัวเอง แม้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากก้าวพลาดหรือทำผิดอย่างชัดเจนมาก่อน กลายเป็นว่าการยินยอมให้ลูกจ้างนั้นล้มเหลวบ้างไม่ใช่อะไรที่แย่ไปเสียทั้งหมด และในบางครั้งอาจกลายเป็นการส่งเสริมคุณสมบัติต่าง ๆ ขึ้นมาได้ โดยเฉพาะ การเป็นหัวหน้าที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริง ๆ คือ ช่องว่างระหว่างคนที่ถูกยอมรับได้เมื่อทำพลาดโดยไม่มีบทลงโทษ กับกลุ่มคนที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะทำผิดพลาด

‘ความล้มเหลว’ เกิดขึ้นมาได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในเหตุผลที่เกิดขึ้นได้ คือ การที่ผู้จัดการหรือผู้มีส่วนในการตัดสินใจต่าง ๆ สามารถถูก ‘ล่อลวง’ ได้ด้วยลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น การมั่นใจมากเกินไป ซึ่งหนึ่งในปรากฎการณ์เหล่านี้ เช่น Dunning-Kruger Effect เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นประจักษ์ได้โดยทั่วไป บางครั้งก็เป็นเรื่องของเพศ การศึกษา ภาพลักษณ์ภายนอก และประสบการณ์

เมื่อมีคนถูกเลื่อนขั้น พวกเขาจะสามารถบริหารจัดการต่าง ๆ การหาคน และมองเห็นผู้นำคนอื่น ๆ ได้มากขึ้น ประสบการณ์ในเรซูเม่จะมีมูลค่ามากขึ้นกว่าผลลัพธ์ที่เกิด เมื่อแรงงานถูกเลื่อนขั้นขึ้น เจ้านายก็สามารถเก็บเกี่ยวจากความสำเร็จของคน ๆ นั้นได้เพราะเป็นเหมือนภาพสะท้อนการตัดสินใจของพวกเขาเอง ความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นได้แปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์แห่งชัยชนะ

จากข้อมูลที่ปรากฎขึ้นพบว่า องค์กรส่วนมากคนที่จะได้รับอนุญาตให้ล้มเหลวมักจะเป็นผู้ชายและเป็นคนขาว นับเป็นหนึ่งในอคติ หรือปัญหาการเหยียดเชื้อชาติที่หยั่งรากมาเป็นเวลานานในองค์กร และเมื่อผู้หญิงหรือคนกลุ่มน้อยนั้นสนับสนุนผู้หญิงหรือคนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ผู้สนับสนุนเองก็อาจโดนลงโทษด้วยการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอย่างเลวร้าย

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้ลูกจ้างทุกคนสามารถเป็นที่จดจำในความสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนในความล้มเหลวเพื่อให้เกิดสถาพแวดล้อมที่สามารถเติบโตได้ องค์กรควรใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการเรียนรู้และสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา:
Bbc.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
KF&E แหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ที่ยืดหยุ่นและเข้าถึง ‘หัวใจ’ นักธุรกิจเพื่อโมเดลธุรกิจแบบลงทุนเครื่องจักร ซื้อเครื่องมือ ปล่อยเช่า เช่าซื้อ

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×