Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ออกสตาร์ทปั้น นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม 1.5 หมื่นราย  

ดีพร้อม ออกสตาร์ทปั้น นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม 1.5 หมื่นราย  

ดีพร้อม เดินหน้าโครงการ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน 5 หมวดอาชีพ คาดช่วง 6 เดือนแรก จะสามารถสร้างนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อมได้ทั้งสิ้น 15,600 ราย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

ดีพร้อม ออกสตาร์ทปั้น นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม 1.5 หมื่นราย  
ดีพร้อม ออกสตาร์ทปั้น นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม 1.5 หมื่นราย  

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กล่าวว่า ดีพร้อมเตรียมพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการ นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและต่อยอดทางธุรกิจ โดยแบ่งการอบรมเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งและงานบริการ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง และยังสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นเส้นทางการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งนับเป็นฟันเฟืองสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะก่อให้เกิดทั้งการจ้างงาน ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคและบริบททางเศรษฐกิจที่ในปัจจุบันความต้องการและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งถือเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนแบรนด์จากชุมชนให้มีโอกาสแข่งขันและเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางการจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และ ออฟไลน์ได้อีกด้วย

ส่องคนประกอบ Rack Pinion เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ แก้ปัญหาอย่างไร | Automation Log In EP.2

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ “ดีพร้อม” จะถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากรที่มีความรู้และมากความสามารถ อาทิ ครูช่างหัตถศิลป์ และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ซึ่งจะมอบความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาโครงการ 6 เดือน โดยเป็นการเรียนในรูปแบบระยะสั้น วันละ 2 วิชา รายวิชาละ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) การแปรรูปอาหาร อาทิ การทำแซนวิช เครปเย็น กิมจิ และน้ำสลัด 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ลูกประคบจากธัญพืช สบู่สมุนไพร ยาหม่องจากน้ำมันกัญชา 3) การตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาทิ ชุดแฟนซีสุนัข เทคนิคการสกรีนเสื้อ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 4) ของใช้ของตกแต่ง อาทิ การเพ้นท์ลวดลายบนภาชนะ พวงกุญแจตัวอักษร การปั้นตุ๊กตา และ 5) งานบริการ อาทิ แต่งหน้าทำผม เทคนิคการเพ้นท์เล็บ เทคนิคเสริมดวงชะตา 

โดยการเรียนการสอนจะยึดตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่และเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชุมชน ซึ่งจะนำร่องใน 13 พื้นที่ ผ่านศูนย์ DIPROM CENTER ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายระยะแรกช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน จะปั้น“นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” ผ่านการอบรมที่จะจัดขึ้นตามรูปแบบเฉพาะของแต่ชุมชน รวมทั้งสิ้น 15,600 คน ก่อนจะขยายไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมนี้ เป็นต้นไป และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

“การปั้น “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” เป็นเป้าหมายที่ดีพร้อมให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ ที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มากยิ่งขึ้นตามแนวคิด “การสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งจะเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนในชุมชนเกิดการสร้างรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นการสร้างอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดระบบการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน ที่จะทำให้เกิดการเติบโต ทั้งนี้ ความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานราก ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เกิดการสร้างงานใหม่ สร้างอาชีพใหม่ สร้างธุรกิจใหม่ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆ กระจายไปอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความสุข  ตามแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายของรัฐบาล” นายใบน้อย กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×