fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #3

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #3โลกในปัจจุบันต่างถูกขับเคลื่อนและผลักดันโดยเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับภาคการผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสของธุรกิจ จากแบบสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรพบว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ 37% (ข้อมูลจาก raconteur.com) โรงงานแห่งหนึ่งในตงกวน ประเทศจีน เผยว่าหลังจากนำเครืองจักรมาแทนที่ 90% ของแรงงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้กว่า 250% และลดของเสียลงได้ถึง 80% (ข้อมูลจาก businessinsider.com)

การปรับตัวและลงทุนเทคโนโลยีการผลิตสามารถเก็บข้อมูลการผลิตได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมสำหรับการผลิตและการมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ 24/7 ตอบสนองทันทีต่อการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสายการผลิตเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของ IoT และระบบอัจฉริยะเป็นการสนับสนุนการควบคุมการผลิตจากอุปกรณ์ Smart Device ต่าง ๆ นอกสถานที่ทำให้สามารถมอนิเตอร์ข้อมูลและจัดการสายการผลิตได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงงาน สำหรับเทคโนโลยีสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ AR, VR, Simulation หรือ Exoskeleton นั้น สามารถพลิกโฉมการทำงานใหม่ในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่มีการใช้งานต้นทุนที่น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุง การฝึกฝน หรือการวางแผนการผลิต

ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในแต่ละส่วนของ Supply Chain ได้ครอบคลุมมากขึ้นเท่าไหร่ จะส่งผลต่อความแตกต่างของการแข่งขันอย่างชัดเจน อาทิ สายการผลิตยานยนต์ที่ตอบสนองต่อปริมาณการผลิต การควบคุมคุณภาพแบบ Real Time การรักษาเวลาการผลิต โฟลว์การทำงานที่ลื่นไหล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมและกลั่นออกมาเป็นคุณภาพสินค้าที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสิน

ด้วยโอกาสอันดีจากนโยบาย EEC ของภาครัฐทีเน้นการสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรมรวมถึงส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมโลก Modern Manufacturing ฉบับพิเศษขอแนะนำงาน Manufacturing Expo 2018 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่เต็มไปด้วยสินค้า งานสัมมนาและการจับคู่ทางธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันเทคโนโลยีในการผลิตให้สอดรับกับตลาดการแข่งขันในปัจจุบัน จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 20-23 มิถุนายนนี้

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย