Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

บีโอไอ อนุมัติ ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6,000 ล้านบาท

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการขยายกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท 

บีโอไอ อนุมัติ ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6,000 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการรขยายกิจการของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชัน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Review | เครื่องชั่งบรรจุถุง TFFS (Tubular Form Fill and Seal) [Super Source]

โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 460 ตัน/ชั่วโมง มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) 

สำหรับภาพรวมในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.- มิ.ย.) ของปี 2564 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากถึง 198 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 120,814 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×