Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

“ปนันท์ ประจวบเหมาะ” CEO คนใหม่ เชลล์ ประเทศไทย

เชลล์ ประกาศแต่งตั้ง นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ “ปนันท์ ประจวบเหมาะ , CEO คนใหม่ , ประธานกรรมการ , บริษัท เชลล์ ประเทศไทยจำกัด แทน นายอัษฎา หะรินสุต ซึ่งครบวาระ 31 ธันวาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

“เราทุกคนต่างตระหนักดีว่าพลังงานมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นที่ต้องการเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย ในขณะเดียวกัน ทุกคนสามารถร่วมกันบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลักดันการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล การได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเกียรติและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการทำงาน เป้าหมายหลักของผมในตำแหน่งนี้คือการส่งเสริมให้เชลล์ ประเทศไทย ส่งมอบพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”“ผมและทีมงานพร้อมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนด้วยแนวทางการทำงานแบบ Trusted Partner เราจะร่วมขับเคลื่อนการเข้าถึงพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง และดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณความไว้วางใจจากทุกท่านในการให้โอกาสเชลล์ได้ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆ ด้วยดีเสมอมา บนหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ตลอดจนการให้เกียรติผู้อื่น เชลล์จะยังคงเคียงข้างประเทศไทยเพื่อเติมสุขให้ทุกชีวิต ในปีที่ 128 นี้และต่อๆ ไป” นายปนันท์กล่าว

ทั้งนี้ นายปนันท์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมงานกับบริษัทเชลล์มานานกว่า 28 ปี ก่อนได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ นายปนันท์ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการบริหารด้านการเงิน

อีกทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานที่หลากหลาย อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การบริหารงานบุคคล การขาย การตลาด การพัฒนาธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยครอบคลุมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นและธุรกิจยางมะตอย

นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของเชลล์อีกหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศด้วยเช่นกัน นายปนันท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาการเงินและบัญชี จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×