fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

ราคา สปอต LNG ปรับตัวสูงขึ้น

สนพ. เผย ราคา สปอต LNG  ปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ในเอเชียสูง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเตรียมพร้อมในช่วงฤดูหนาว

ราคา สปอต LNG ปรับตัวสูงขึ้น

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.137 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 4.837 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากความต้องการ LNG จากประเทศผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้น อาทิ บริษัท KOGAS ประเทศเกาหลีใต้และบริษัท CPC ประเทศไต้หวัน ได้เข้าจัดหาเที่ยวเรือ Spot LNG สำหรับส่งมอบในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจำนวนหลายเที่ยวเรือ ทั้งนี้คาดว่าประเทศเกาหลีใต้ต้องจัดหาเที่ยวเรือเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากการหยุดการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 6 แห่ง ในขณะที่ไต้หวันเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีความต้องการใช้ LNG สูง ประกอบกับการหยุดการผลิตและส่งออก LNG ของโครงการ Cameron LNG ประเทศสหรัฐฯ และโครงการ Gorgon LNG ประเทศออสเตรเลีย ทำให้อุปทานในตลาดลดลง นายวัฒนพงษ์ฯ กล่าว

• สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พฤษภาคม 2563

– ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 202.7124 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2882 บาท/ล้านบีทียู จากราคาก๊าซฯ จาก LNG ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย– ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.3508 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.7298 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

• ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่)

รถยนต์ส่วนบุคคล 14.17 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ 13.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ. 18.17 บาท/กก.) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,991 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 165.31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี  ปัจุบันสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 431 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 412 สถานี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.