Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

วัสดุจากดินเหนียวอาจช่วยแก้ปัญหาการปลดปล่อยมีเทนได้

รายงานวิจัยชี้ แร่ธาตุที่ชื่อ Zeolites ที่มักพบในวัสดุสำหรับส้วมแมวมีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากอากาศได้ ตั้งเป้าพัฒนาวัสดุต้นทุนต่ำนี้เพื่อสนับสนุนการเผชิญหน้าปัญหาภาวะโลกร้อน

วัสดุจากดินเหนียวอาจช่วยแก้ปัญหาการปลดปล่อยมีเทนได้
วัสดุจากดินเหนียวอาจช่วยแก้ปัญหาการปลดปล่อยมีเทนได้
วัสดุจากดินเหนียวอาจช่วยแก้ปัญหาการปลดปล่อยมีเทนได้

มีเทนนั้นเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ นักวิจัยจาก MIT จึงได้ค้นคว้าวิธีีที่จะกำจัดมีเทนออกจากอากาศทั้งยังมีต้นทุนที่ไม่แพง ด้วยการใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพงอย่าง Zeolite

ปัญหามีเทนในสภาพแวดล้อมที่มีจากการขุดเจอะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นคิดเป็นเพียง 18% ของปัญหาการปลดปล่อยทั้งหมด ปัจจัยหลักในประเด็นที่เกิดขึ้นมาจากการตัดและเผาในภาคการเกษตร การทำฟาร์มสำหรับผลิตภัณฑ์นม เหมืองแร่และถ่านหิน พื้นที่ชุ่มน้ำ และการที่ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวเกิดการละลาย

การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างง่าย ๆ จากมุมมอของการค้นคว้าพบว่าการใช้ดินพิเศษหรือดินเหนียว Zeolite ที่มีราคาถูกสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เมื่อนำ Zeolite ใช้งานร่วมกับทองแดงปริมาณเล็กน้อยจะทำให้สามารถดูดซับมีเทนจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นส่วนผสมที่มีความเข้มข้นต่ำก็ตาม หากเทียบกับกรรมวิธีอื่น เช่น การใช้ตัวเร่งปฏิกริยาอย่างแพลทตินัมหรือพัลลาเดียมที่มีราคาแพงต้องการอุณหภูมิที่สูงอย่างน้อยที่สุด 600 องศาเซลเซียส ทั้งยังต้องการวัฎจัดรที่ซับซ้อนระหว้างมีเทนปริมาณมากและกระแสอออกซิเจนที่มีปริมาณมาก กระบวนการจึงซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง

กรรมวิธีการจากวัสดุใหม่นี้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่ 300 องศาเซลเซียสเท่านั้น ทั้งยังไม่ต้องการความเข้มข้นของมีเทนมากเท่ากับกรรมวิธีอื่น ๆ แม้จะมีส่วนประกอบเพียง 1% ซึ่งวิธีอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ได้

กระบวนการจะทำการเปลี่ยนมีเทนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวล้อมน้อยกว่ามีเทนและดูดซับได้ง่ายกว่า ในขณะที่มีเทนนั้นมีความเข้มขันและอันตรายกว่าถึง 80 เท่า ช่วยลดความอันตรายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คาดว่าสามารถลดรังสีความร้อนโดยรวมได้ถึง 16%

ที่มา:
News.mit.edu

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
กลยุทธ์ ‘สีเขียว’ แนวคิดสำคัญสำหรับ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเงิน’ อีกต่อไป
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×