fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

สมอ. ขยายเวลาใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่นใหม่

สมอ. ขยายเวลาการใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่น 2017 เยียวยาโควิด 19 จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

สมอ. ขยายเวลาใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่นใหม่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือการรับรองห้องแล็ป ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การรับรองห้องแล็ปมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ISO และ ILAC ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน และการรับรองห้องแล็ประหว่างประเทศ ส่งผลให้ห้องแล็ปของไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการค้าการส่งออกของประเทศไทยโดยรวม

ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และในโอกาสที่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานห้องแล็ปกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น ISO/IEC 17025 : 2017 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จะต้องยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานใหม่ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ใบรับรองขาดอายุ และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก ISO และ ILAC จึงได้ประกาศขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่นปี 2005 เป็นปี 2017 จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของทั้ง 2 องค์กร จึงได้ขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปให้กับผู้ประกอบการของไทยเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ ISO และ ILAC ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งการขยายเวลาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการห้องแล็ปของไทยมีเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด 19“การรับรองห้องแล็ปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นอีกภารกิจที่สำคัญของ สมอ. เพื่อให้ห้องแล็ป ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานและการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้าหรือบริการที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปที่ สมอ. ให้การรับรองนี้จะได้รับการยอมรับ เมื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล ช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ห้องแล็ปใดมีความพร้อมตามมาตรฐานปี 2017 สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอให้หมดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมอ. ได้เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.