fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

สมอ.เตรียมออกมอก.เครื่องฟอกอากาศกรองฝุ่น PM 2.5

บอร์ดสมอ.มีมติเห็นชอบ มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5 คาดจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สมอ. วานนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2563) ว่า บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเห็นชอบมาตรฐานออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานหน้ากากสำหรับใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ ได้แก่ มอก. 2382-2551 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน มอก. 2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว และ มอก. 2480-2562 หน้ากากใช้ครั้งเดียว ชนิด N 95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ 

รวมทั้ง มาตรฐานเพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต์ ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก และรถบัส ระดับยูโร 4 ยูโร 5 และยูโร 6 ล่าสุดเห็นชอบมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการลด PM 2.5 มอก. 3061-25xx แล้ววานนี้ ตามที่ สมอ. เสนอ คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะการใช้ในที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเรือน อาคาร สำนักงาน และร้านค้า เป็นต้น เพื่อกำจัดฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะ มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ แบ่งตามลักษณะการทำงาน 3 แบบ คือ แบบที่มีแผ่นกรองอากาศ แบบไอออน และแบบผสมที่มีทั้งแผ่นกรองอากาศและไอออนอยู่ร่วมกัน  โดยเครื่องฟอกอากาศจะต้องมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น และสามารถลดฝุ่น PM 2.5  ในอากาศได้ไม่น้อยกว่า 70% ก่อนที่จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้องด้วยเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมอ. ได้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานที่มีส่วนในการแก้ไขและป้องกันฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนโยบายรัฐบาล เพื่อมิให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อกรณีปัญหาดังกล่าว”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.