Friday, September 23Modern Manufacturing
×

สมอ. จี้ผู้ผลิต-นำเข้า “ของเล่น” ต้องยื่นขอ มอก.

สมอ. จี้ผู้ผลิตและนำเข้า “ของเล่น” กว่า 1,400 ราย ให้ยื่นขอ มอก. ตามมาตรฐานใหม่ที่เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ก่อนมีผลบังคับใช้ 22 กันยายน ปีนี้ ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ของเล่น เป็นหนึ่งในสินค้าที่ สมอ. ควบคุม โดย สมอ. ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน ล่าสุดได้ปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่น มอก.685-2562 โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 8124-1 : 2018  ซึ่งมีการแก้ไขสาระสำคัญของมาตรฐานที่แตกต่างไปจากฉบับเดิม ได้แก่ การควบคุมปริมาณโลหะหนักที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับของเล่น “ฟิงเกอร์เพนต์” ที่เด็กใช้นิ้วมือสัมผัสสีเพื่อระบาย เช่น พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเลเนียม 

เทคโนโลยี 3D Printing สุดว้าว ช่วยเหลือวิกฤตการณ์สงครามยูเครน ! | FactoryNews EP.12

รวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบสารกลุ่มทาเลตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในกระบวนการผลิตพลาสติก  ยาง  และสารเคลือบต้องไม่เกิน 0.1 เปอร์เซนต์โดยมวล เพื่อให้ของเล่นเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อเด็ก ทั้งในด้านลักษณะภายนอกและปริมาณโลหะหนักหรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังเพิ่มรายการวัสดุที่ห้ามใช้ผลิตของเล่น จากมาตรฐานฉบับเดิมมี 6 รายการ เพิ่มเป็น 9 รายการ  ได้แก่  

1. ห้ามใช้วัสดุที่มีการขยายตัวเพิ่มขนาดผิดปกติเมื่อสัมผัสกับน้ำ  

2. ห้ามใช้เซลลูลอยด์หรือวัสดุอื่นที่มีสมบัติการติดไฟเหมือนเซลลูลอยด์ ยกเว้นที่เป็นส่วนผสมในสี กาว  วาร์นิช ลูกเทเบิลเทนนิส หรือลูกบอล ที่ใช้สำหรับเล่นกีฬา 

3. ห้ามใช้วัสดุที่ผิวหน้าวาบไฟได้เมื่อใกล้เปลวไฟ  

4. ห้ามใช้ของแข็งไวไฟ  

5. ห้ามใช้ก๊าซหรือเจลที่ติดไฟได้ และของเหลวไวไฟ  

6. ห้ามใช้สารที่เกิดความร้อนหรือติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง  

7. ห้ามใช้สารที่เกิดก๊าซที่ติดไฟได้ เมื่อสัมผัสน้ำหรือความชื้นในอากาศ  เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์  

8. ห้ามใช้แก้ว เฉพาะกรณีของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  และ 

9. ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีใช้อาบหรืออัดเพื่อรักษาเนื้อไม้ ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ดี สมอ. ได้แจ้งผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้าของเล่นที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 1,493 ราย ให้มายื่นขออนุญาตตาม มอก. ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กันยายน 2565 นี้เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนทำหรือนำเข้าสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ที่ผ่านมา สมอ. ดำเนินการตรวจควบคุมการจำหน่ายของเล่นตามท้องตลาดและช่องทางออนไลน์อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 สมอ. ได้ยึดอายัดของเล่นไม่ได้มาตรฐาน ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท”  เลขาธิการ สมอ. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×