fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

สมอ. บุกจับเหล็ก นำเข้าไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต

สมอ. บุกจับเหล็กคาโรงงานในจังหวัดระยองกว่า 146 ตัน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท นำเข้าไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต เตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่ม หากไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจควบคุมการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย โดยเฉพาะเหล็กจากประเทศจีนที่คาดว่าจะทะลักเข้าไทยเป็นจำนวนมาก โดยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW 

ล่าสุด สมอ. ตรวจสอบพบว่า บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีการนำเข้าเหล็กไม่ตรงกับที่ได้รับใบอนุญาตตาม มอก.2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า และได้นำเหล็กดังกล่าวมาแปรรูปโดยการตัดเป็นแผ่น จำนวน 12,963 แผ่น น้ำหนักกว่า 15 ตัน และทำเป็นแผ่นแถบ จำนวน 84 ม้วน น้ำหนัก 131 ตัน เตรียมส่งจำหน่าย รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 146 ตัน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จึงดำเนินการอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในฐานความผิดนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนการนำเหล็กมาแปรรูปถือเป็นการทำโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ และจากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าย้อนหลังของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า มีการนำเข้าเหล็กทั้งหมดจำนวน 16 ครั้ง น้ำหนักประมาณ 2,100 ตัน มูลค่ากว่า 48 ล้านบาท ซึ่ง สมอ. จะตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่ หากพบจะดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไปนายวันชัย กล่าวว่า “สมอ. ได้ดำเนินการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเหล็ก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 สมอ. ได้ยึดอายัดเหล็กไม่ได้มาตรฐานกว่า 742 ล้านบาท ซึ่งหากเหล็กดังกล่าวถูกนำไปใช้งานจะส่งผลเสียหายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำ นำเข้า และร้านจำหน่าย ให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะ สมอ. จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.