fbpx
Tuesday, January 26Modern Manufacturing

สมอ.ลงพื้นที่ให้ความรู้ร้านค้า 20 บาท

สมอ. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ให้ความรู้ร้านค้า 20 บาท และร้านค้าทั่วไป ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนให้ร้านค้าในพื้นที่

สมอ.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีร้านจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น 20  บาท ในจังหวัดแพร่ ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมการรับส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าตรวจค้นภายในร้าน และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นของเล่น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีสินค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 สร้างความเดือดร้อนให้ร้านค้าจำนวนมากในพื้นที่ นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ สมอ. ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดลงพื้นที่จังหวัดแพร่ทันที เพื่อให้ความรู้ร้านค้าถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของ สมอ.

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดแพร่ สมอ. ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์) ในการเชิญร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้งร้าน 20 บาท และร้านค้าทั่วไปที่ขายสินค้าที่สมอ. ควบคุม ทั้ง 115 รายการ อาทิ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวกกันน็อก ท่อไอเสีย และปลั๊กพ่วง เป็นต้น เข้าร่วมหารือและรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก สมอ. ซึ่งมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย สมอ. มีแผนให้ความรู้แก่ร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจติดตามศูนย์กระจายสินค้าเพื่อป้องกันการส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้ร้านค้า 20  บาทเลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำถึงร้านค้าอีกว่า “ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยร้านค้าสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ใช่บัตรข้าราชการ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านค้าของท่านตาม พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ และหากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าปรับ ณ สถานที่จำหน่ายได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า หากมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบ ให้ขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจร้านของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องหมั่นตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านของท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมหรือไม่ หากพบว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับที่สินค้าหรือไม่ หากไม่มีต้องไม่นำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.