fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

สมอ.ลั่น 29 มี.ค.มอไซค์ใหม่ต้องได้ยูโร 4

สมอ. หารือผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์กว่า 40 ราย สั่ง รถใหม่ทุกคันต้องได้มาตรฐานยูโร 4 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ระยะยาว

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้เชิญผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์กว่า 40 ราย อาทิ  ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ ไทเกอร์ ฯลฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการยื่นขอ มอก. 2915-2561 รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร 4  ซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นพิษหรือ PM 2.5  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

 ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าว มีข้อกำหนดที่ควบคุมปริมาณสารมลพิษ ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ลดลงถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับ มอก. เดิม คือ ยูโร 3 นอกจากนี้ มาตรฐานฉบับนี้ยังมีข้อกำหนดเรื่องความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วระยะเวลาหนึ่ง ยังคงสามารถควบคุมปริมาณสารมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

นายวันชัย กล่าวว่า เรื่องนี้นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับเป็นพิเศษให้ สมอ. เร่งดำเนินการ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในขณะนี้ ซึ่งเมื่อมาตรฐานมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำ ผู้นำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไนก็ดี ขณะนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมในการให้การรับรองแล้ว ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอได้ทันที ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-license ทั้งหมด สะดวก รวดเร็วใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วันทำการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.