fbpx
Monday, January 18Modern Manufacturing

สมอ. เชือด ท็อปส์ มาร์เก็ต ขาย “เฟซชิลด์” ปลอม มอก.

สมอ. ขยายผลจับ “เฟซชิลด์” หรือหน้ากากป้องกันละอองน้ําลาย ในท็อปส์ มาร์เก็ต หลัง ตรวจสอบพบขาย “เฟซชิลด์” แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เก็บออกจากชั้นวาง ทุกสาขา และเตรียมขยายผลต่อห้างอื่น หากพบจะดําเนินการตามกฎหมายทันที

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้ ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ร้านจําหน่ายสินค้า ท็อปส์ มาร์เก็ต โรบินสัน สาขาซีคอน บางแค หลังพบ เบาะแสว่า มีการวางขายเฟซชิลด์ หรือหน้ากากป้องกันละอองน้ําลาย ในห้างดังกล่าว จากการตรวจสอบ พบว่ามีการวางขายเฟซชิลด์ จํานวน 16 ชิ้น ที่ฉลากสินค้าระบุเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ของเล่น มอก. 685-2540 นําเข้าจากต่างประเทศ โดย บริษัท ไอคิดส์ 888 จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทเดียวกับที่ สมอ. ยึดอายัดมาจากเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงดําเนินการยึดอายัดไว้ ทั้งหมด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมแจ้งให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด เจ้าของเฟรนด์ ไชส์ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต เรียกคืนสินค้าดังกล่าว และให้นําออกจากชั้นวางในท็อปส์ มาร์เก็ต ทุกสาขาโดย เร่งด่วน

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจจับในครั้งนี้ เป็นการขยายผลต่อจากการยึดอายัดเฟซ ชิลด์ ของบริษัท ไอคิดส์ 888 จํากัด ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ ตามกฎหมาย สําหรับกรณีนี้เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งบริษัทที่นําเข้าสินค้าดังกล่าวจะมีความผิด ฐานใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ ส่วนร้านจําหน่ายที่นํามาวางขาย มีความผิดฐานจําหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดย ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอเตือนให้ ร้านจําหน่ายตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนที่จะนํามาวางขาย เพราะ มอก. 685-2540 เป็นมาตรฐานที่ ครอบคลุมสินค้าประเภทของเล่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม แต่เฟซชิลด์ไม่ได้อยู่ในข่ายของเล่น จึงไม่ สามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าวได้ ซึ่งการกระทําดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้อง ประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ สมอ. ควบคุมได้ที่ ww.tisi.go.th หรือ www.facebook.com/tisiofficial หรือโทร. 02 202 3517-8, 02 202 3429

นายวันชัยฯ กล่าวอีกว่า “สมอ. เตรียมขยายผลต่อห้างอื่นๆ ซึ่งคาดว่ายังมีอีกมาก จึงขอเตือน ไปยังร้านจําหน่าย ทั้งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านจําหน่ายทั่วไป ให้ตรวจสอบสินค้าใน ร้านของท่าน หากอยู่ในข่ายให้รีบนําออกจากชั้นวางทันที ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวของ สมอ. เป็นไป ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เพื่อคุ้มครองให้ประชาชน ได้ใช้สินค้าอย่างปลอดภัย”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.