fbpx
Wednesday, January 20Modern Manufacturing

สมอ. แนะผู้ประกอบการยื่นขอ มอก.ผ่าน e-License

สมอ. แนะผู้ประกอบการยื่นคำขอ มอก. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขานรับนโยบายรัฐบาล Work from home

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยการกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) สำหรับเจ้าหน้าที่ สมอ. ซึ่งมีมากกว่า 70% ที่ปฏิบัติงานในที่พัก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งยังคงสามารถติดต่อราชการกับ สมอ. ได้ตามปกติ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังคงเดิม โดยไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่อง

และเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับการให้บริการ สมอ. ได้เปิดให้บริการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-License อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.tisi.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยื่นคำขอใบอนุญาต มอก. คำขอบริการตรวจประเมินโรงงาน และเก็บตัวอย่างตรวจสอบ รวมถึงการให้บริการจัดส่งใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ โดยการชำระเงินปลายทางได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ. เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ประกอบการและประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงให้สามารถดำเนินธุรกิจ และสามารถค้าขายต่อไปได้

 “ในส่วนของการตรวจติดตามร้านจำหน่ายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการซื้อสินค้า โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชนในขณะนี้ ที่หันมานิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ สมอ. จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมทั้ง 115 รายการ ใน 36 เว็บไซต์ยอดนิยมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนใช้สินค้าอย่างปลอดภัย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.