Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

สหโคเจน จับมือ รพ.เครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ลุย โครงการ Solar Rooftop

สหโคเจน ร่วมลงนาม MOU โรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’  นำร่อง โครงการโซลาร์รูฟท็อป 2 แห่ง คาดจะก่อสร้างและขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่เหลืออีกจำนวน 9 แห่ง ภายในปี 2566

สหโคเจน จับมือ รพ.เครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ลุย โครงการ Solar Rooftop
สหโคเจน จับมือ รพ.เครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ลุย โครงการ Solar Rooftop
สหโคเจน จับมือ รพ.เครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ลุย โครงการ Solar Rooftop

เมื่อเร็วไปนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้พลังงานสะอาดร่วมกัน พร้อมเดินหน้ารณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างการเติบโตทั้งชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในแผนการต่อยอดการพัฒนาโครงการฯ ให้กับโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ที่จะขยายเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า โครงการนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของสหโคเจน ตามที่ราช กรุ๊ป ได้กำหนดให้เป็นแฟลกชิป ในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้ 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 

สำหรับปีนี้จะเริ่มก่อสร้างและขายไฟฟ้าจากโครงการนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างและสามารถขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่เหลืออีกจำนวน 9 แห่ง ได้ทั้งหมดภายในปี 2566

แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงาน แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ | FactoryNews ep.17/4

ทางด้าน นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่า การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากสหโคเจน แสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่าง พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ ราช กรุ๊ป ที่นอกจากจะเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนด้านเฮลท์แคร์ทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นพันธมิตรในด้านการลงทุนเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างการเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2566 

โดยการลงนามรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงการการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาล ที่มีแผนขยายการลงทุนในอนาคต โดยเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 2565) ได้บริหารจัดการด้าน ESG และปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการขยะและของเสียสู่ Zero Waste to Landfill กับโรงพยาบาลนำร่องในเครือฯ และขยายผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อีกในอนาคตด้วย”

สำหรับความร่วมมือในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) รับผิดชอบด้านการก่อสร้าง และดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ก่อนโอน Solar Rooftop ให้กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยมีมูลค่าการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1,500 ตันคาร์บอนต่อปี

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×