Tuesday, January 31Modern Manufacturing
×

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

ส.อ.ท. ให้การรับรองมาตรฐาน Made in Thailand สินค้าปูนซีเมนต์ เพิ่มโอกาสการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งซัพพลายเชน และ SMEs รองรับ Mega Project ที่กำลังจะเกิดขึ้นมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาทในช่วงสองปีนี้ 

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand
สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand
สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พยายามสร้างโอกาสและแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านการรับรอง Made in Thailand โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศในการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสในการขายสินค้าให้กับภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินรายได้ให้กับธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมหาศาล โดยเม็ดเงินนี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในสถานการณ์ COVID-19

Industrial Products & B2B Products | รู้จักประเภทสินค้าอุตสาหกรรมช่วยให้ทำการตลาดชัดขึ้น | TEEREX

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณในความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส.อ.ท. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างมากในการร่วมเข้าสู่ระบบรับรองครั้งนี้ ทำให้เป็นวัตถุดิบ Made in Thailand ตั้งต้นสำหรับขอรับรอง MiT ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของผู้ประกอบการ Supply Chain และ SMEs อย่างเด่นชัด เปิดโอกาสให้เม็ดเงินจากภาครัฐกระจายสู่ SMEs ได้แน่นอนยิ่งขึ้น 

โครงการ Mega Project ต่างๆ ของภาครัฐที่กำลังทะยอยดำเนินการในช่วงปี 2564-2565 ล้วนมีความหมายต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เช่น โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 85,345 ล้านบาท โครงการท่าเรือ แหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วงเงินถึง 114,046 ล้านบาท และอีกหลายโครงการ   เม็ดเงินจากโครงการเหล่านี้ จะกระจายสู่ผู้ประกอบการ Supply Chain และ SMEs ตลอดจนผู้ค้า ผู้ผลิตสินค้าสิ้นเปลืองในการก่อสร้าง หรือดำเนินโครงการในระหว่างพัฒนาโครงการอย่างชัดเจน

นายชนะ ภูมี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส.อ.ท. และนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า “ปูนซีเมนต์เป็นสินค้าต้นน้ำของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างรวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง นโยบายส่งเสริมให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ตอบโจทย์เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รากฐานการผลิตของไทยมีความเข้มแข็งตลอดซัพพลายเชน ขับเคลื่อนส่งต่อกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนถึง SMEs วันนี้ “สินค้าปูนซีเมนต์” กว่า 160 รายการ ทยอยมาขึ้นทะเบียนสินค้าไทย FTI-Made in Thailand แล้ว โดยเฉพาะสินค้าปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” มอก. 2594 ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายยืนยันความพร้อมในการจัดส่งสินค้าปูนซีเมนต์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง FTI-Made in Thailand เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เข้าสู่โครงการก่อสร้างของภาครัฐได้อย่างพอเพียง พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการตลอดซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้าร่วมการรับรองสินค้าไทย FTI-Made in Thailand สร้างโอกาสขยายตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ มีเม็ดเงินหมุนเวียน สามารถพลิกฟื้นจากผลกระทบของโควิด-19”

ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า การจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกที่เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจปลายน้ำที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบต้นน้ำ อาทิ ผู้รับเหมา คอนกรีต โดยสมาพันธ์ฯ จะเชื่อมผู้ประกอบการรายเล็กในต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ก่อเกิดรายได้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับอุตสาหกรรมรายใหญ่

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายธุรกิจคอนกรีต เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ทางสมาคมมีความยินดีสนับสนุนโครงการ Made in Thailand ซึ่งสมาชิกจะได้ประโยชน์จากที่ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำได้รับการรับรอง ซึ่งจะง่ายขึ้นต่อการมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคอนกรีตในการขายสินค้าให้กลุ่มผู้รับเหมาได้มากขึ้น และมีส่วนช่วย SMEs ให้มีรายได้จากงบประมาณที่แน่นอนจากภาครัฐอีกด้วย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×