Monday, June 24Modern Manufacturing
×

สุริยะ สั่งการด่วนช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม ผ่านแนวทาง ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

สุริยะ สั่งการด่วนช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม ผ่านแนวทาง ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

“สุริยะ” สั่งการกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับเฝ้าระวังสถานการณ์ ย้ำให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมมาตรการป้องกัน เยียวยา และฟื้นฟู ช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต พร้อมจัดม้าเร็วในการติดตาม ประสานงานสถานการณ์ในพื้นที่แบบทันที 

สุริยะ สั่งการด่วนช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม ผ่านแนวทาง ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เบื้องต้นได้รับรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สิงห์บุรี ปราจีนบุรี หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 59 ราย แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 55 ราย เหมืองแร่ 1 ราย และวิสาหกิจชุมชน 3 ราย ซึ่งได้  สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเร่งด่วนสำหรับประเมินสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือได้ในทันที พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการด้านสินเชื่อ การจัดทีมงานทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ และการจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้มาตรการ 3 ระยะ “ป้องกัน เยียวยา ฟื้นฟู”

สุริยะ สั่งการด่วนช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม ผ่านแนวทาง ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

3M Abrasive | Robotics and Automation จะงานขัด งานเจียร งานไหนก็เอาอยู่!

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนการรับมือไว้แล้วตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ สุริยะ ตามมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่

1.มาตรการป้องกัน ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสำรวจความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย อาทิ การแจ้งเตือนสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การจัดทำแนวกั้นน้ำ การจัดเตรียมกระสอบทราย รถบรรทุก เรือ เครื่องปั่นไฟ ทางระบายน้ำรอบโรงงาน การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องฉีดน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า อีกทั้งยังเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรงงานที่มีสารเคมีหรือขยะเป็นพิษเพื่อป้องกันการรั่วซึมและส่งผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนการจัดทำระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.มาตรการเยียวยา โดยในเบื้องต้นได้เตรียมถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนรายใหญ่ 

ขณะเดียวกันก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาด้านแหล่งเงินทุน สินเชื่อ การพักชำระหนี้ ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที

3.มาตรการการฟื้นฟู โดยจัด Big Cleaning ให้กับโรงงาน อาคาร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

พร้อมให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการฟื้นฟูธุรกิจแบบบูรณาการ และการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ในการดูแลเครื่องจักร

“กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดม้าเร็วในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น รวบรวม ติดตาม ประสานงานสถานการณ์ในพื้นที่แบบทันที เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ผ่าน 3 มาตรการ “ป้องกัน เยียวยา ฟื้นฟู” พร้อมช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลด ให้ครอบคลุมในทุกความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×