Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

สุริยะ สั่งเพิ่มโทษ ลักลอบปล่อยน้ำเสีย-ทิ้งกากอุตสาหกรรม

สุริยะ สั่งทบทวนกฎหมายโรงงาน เพิ่มโทษจำคุกพวกนอกแถว แอบลักลอบทิ้งกาก และลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ทบทวนกฎหมายโรงงาน โดยให้เพิ่มโทษจำคุกพวกลักลอบทิ้งกากของเสียและแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองสาธารณะ ซึ่งเดิมมีเพียงแค่โทษปรับ ทำให้ผู้กระทำความผิดกล้าที่จะเสี่ยงทำโดยไม่ยำเกรงกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณที่มีการลักลอบทิ้ง

เพิ่มปริมาณจัดเก็บในคลังสินค้า ด้วยระบบ Shuttle Racking Systems | LPI Rack Range [Super Source]

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบทิ้งกากของเสียและการปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง แต่กฎหมายกำหนดโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 200,000 บาท ส่งผลให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ประกอบกับโทษปรับมีอายุความในการดำเนินคดีเพียง 1 ปี กว่าจะมีการพิสูจน์หรือหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษบางครั้งก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขาดอายุความ กรอ.จึงเร่งปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน โดยเพิ่มโทษผู้กระทำความผิด จากเดิมมีบทลงโทษเฉพาะโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท จะเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปีหน้า หลังจากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอนทางกฎหมาย

นายวันชัย กล่าวต่อว่า การเพิ่มโทษจำคุก จะทำให้อายุความในการดำเนินคดียาวนานถึง 5 ปี ซึ่งเพียงพอที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ อีกทั้งยังเป็นการป้องปราม ไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้นอีก ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการยกร่างปรับแก้ไข หลังจากนั้นก็จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยในระหว่างที่กฎหมายเพิ่มเติมโทษจำคุกยังไม่มีผลบังคับใช้ กรอ.จะลงโทษผู้กระทำผิดโดยการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด และจะหามาตรการมากำกับควบคุมการขนกากออกนอกโรงงานอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เช่น การบังคับให้รถขนกากต้องเชื่อมต่อระบบ GPS ของตัวรถเข้ากับระบบติดตามรถขนกากของเสียอุตสาหกรรม (E – fully Manifest) ของกรมโรงงาน การสั่งการให้โรงงานที่ทำหน้าที่รับบำบัดและโรงงานที่ขนกากออกจำนวนมาก ๆ ต่อครั้งส่งรายการการขนออกและรับเข้าโดยละเอียดย้อนหลัง 1 ปี หากพบรายใดตัวเลขการขนออกและการรับเข้าไม่สัมพันธ์กัน จะให้รายงานชี้แจงภายใน 15 วัน ถ้าไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกสั่งดำเนินคดี และจะถูกสั่งให้ปรับปรุงขบวนการขนกากออกและรับกากเข้าให้ถูกต้องเรียบร้อย หากไม่สามารถทำได้จะถูกสั่งให้หยุดและปิดระบบ เพื่อมิให้มีการขนกากออกและมิให้มีการรับไปบำบัดอีกต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×