Friday, December 1Modern Manufacturing
×

สุริยะ เร่ง ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก

สุริยะ เข้มนโยบายชุมชน ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก สั่ง กสอ. เสริมทักษะอาชีพเร่งเครื่องชุมชนดีพร้อม คาดเศรษฐกิจโตกว่า 7,000 ล้านบาท

สุริยะ เร่ง ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)หรือ ดีพร้อม (DIPROM)  เร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ปกติโดยเร็ว ผ่านนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 

สุริยะ เร่ง ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก

รีวิวเลเซอร์ลอกสี-สนิม ไม่กินพื้นผิว [ep062_SS2] 

ทั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าการพัฒนาชุมชนก้าวไปสู่ยุคที่ 4 โดยพัฒนาจาก “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้านซีไอวี (CIV)” ในยุคที่ 3 สู่กลไกใหม่ในยุคที่ 4 “ชุมชนดีพร้อม หรือ DIPROM Community” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาที่ครบถ้วน ทั้งแผนชุมชน คนชุมชน แบรนด์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักรชุมชน ตลาดชุมชน และเงินหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งคือการ “เปลี่ยนวิถีใหม่ ปรุง 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน อย่างเต็มรูปแบบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คาดกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า 7,000 ล้านบาท 

สุริยะ เร่ง ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก

ด้านณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า กรมฯได้เร่งหาวิธีการส่งเสริม ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรายได้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มุ่งเน้นการเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพนำร่องไปแล้ว 5 พื้นที่ ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และ สงขลา โดยเพื่อเป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จการนำร่องการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว 

สุริยะ เร่ง ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก

และเร่งสานต่อความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดีพร้อม จึงได้ Kick Off งานพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยมีพิธีเปิดงานพร้อมกัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์และการสร้างรายได้ให้ชุมชน มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ราษฎรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 การทำน้ำยาซักผ้า และการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ฐานที่ 2 การทำน้ำยาล้างจาน และการทำน้ำยาถูพื้น

ฐานที่ 3 และฐานที่ 4 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากริบบิ้น (ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

ส่วนจังหวัดยะลา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน และการผลิตผลิตภัณฑ์ ปั้นแต่งกระเป๋าผ้า อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ได้จัดทำหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ และการสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมทั้งให้ประชาชนมีรายได้เสริม และสามารถนำไปเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×