Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. ปรับเป้าลดการผลิตรถยนต์ปี65 เหลือ 1,750,000 คัน

ส.อ.ท. เผย ยอดการผลิตจำนวนรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2565 มีทั้งสิ้น 142,958 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 16.07 พร้อมปรับเป้าลดการผลิตรถยนต์ปี 2565 จาก 1,800,000คันเป็น 1,750,000 คัน เนื่องจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อนาน ทำให้การขาดแคลน  เซมิคอนดักเตอร์ที่มีมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วขาดแคลนมากขึ้น

ส.อ.ท. ปรับเป้าลดการผลิตรถยนต์ปี65 เหลือ 1,750,000 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีทั้งสิ้น 142,958 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 16.07 จากการผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 และ 16.07 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 ร้อยละ 0.04 สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิต 7 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,013,069 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 4.68

ทำไมต้องแยกเครื่อง CMM ให้ห่างจากสายการผลิต?

ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,033 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 ร้อยละ 5.77 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 22.10 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างประเทศเข้าประเทศสะดวกขึ้น มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเดินทางเข้าประเทศกว่าสามล้านคน รวมทั้งการส่งออกที่ยังคงเติบโต การประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เช่น   เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคม 2565 ส่งออกได้ 83,086 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 12.45 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 17.70 เพิ่มขึ้นจากการส่งออกรถกระบะและรถยนต์นั่ง จึงส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาดยกเว้นตลาดเอเชียที่ส่งออกลดลง เพราะผลิตรถ PPV ส่งออกลดลง มูลค่าการส่งออก 51,987.15 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 19.70 โดยเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่

อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับเป้าผลิตรถยนต์ปี 2565 จาก 1,800,000คันเป็น 1,750,000 คันลดลง 50,000 คันโดยปรับเป้าผลิตส่งออกลงจาก 1,000,000 คัน เป็น 900,000 คัน และปรับเป้าผลิตขายในประเทศขึ้นจาก 800,000 คันเป็น 850,000 คัน เนื่องจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่เกิดขี้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คงยืดเยื้อนาน ทำให้การขาดแคลน  เซมิคอนดักเตอร์ที่มีมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วขาดแคลนมากขึ้นเพราะทั้งสองประเทศส่งออกรายใหญ่ก๊าซนีออนที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งผลจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ทำให้การส่งออกรถยนต์ไปทั้งสองประเทศลดลงกว่า20,000คัน

สำหรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังได้รับการส่งเสริมจากบอร์ดอีวี โดยในเดือน ก.ค.65 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่ 1,459 คัน เพิ่มขึ้น 334.23% จากเดือน ก.ค.64 และช่วง 7 เดือนแรกปีนี้มียอดจดทะเบียนใหม่สะสมจำนวน 8,784 คัน เพิ่มขึ้น 187.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 4,547 คัน เพิ่มขึ้น 142.51%, ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV จดทะเบียนใหม่ 775 คัน เพิ่มขึ้น 150.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×