Friday, December 1Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022

ส.อ.ท. จับมือเหล่าพันธมิตร ผู้ให้บริการ System Integrator และ IoT Implementor ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดแสดงนวัตกรรมด้าน Industrial IoT Solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย โชว์ทุกนวัตกรรมใหม่ด้าน IoT 

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาในหัวข้อ “Unlocking Thai Industries by Optimizing IIOT towards Industry 4.0 Era” ว่า SMEs กว่า 70% ยังอยู่ใน industry 2.0 ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังไม่ดีเท่าที่ควร ส.อ.ท.จึงเร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตให้สูงขึ้น ด้วยการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม (Industry Transformation) โดยเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI และ IoT เข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Ecosystem) ใหม่ ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและเท่าทันกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนไป 

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022

“ส.อ.ท. เองได้มีการสร้างระบบนิเวศของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ industry 4.0 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ Industrial platform ต่างๆ พร้อมทั้งมีการจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ให้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วย” นายเกรียงไกร กล่าวเสริม 

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022

ดร.ชวพล จริยวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึง เทรนด์สำคัญในด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่ควรจับตามอง ภายในงานสัมมนา “Industrial IoT Solution Expo 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า “ปัจจุบัน เรากำลังมุ่งสู่ยุคแห่ง 5G และ IoT ซึ่งจะพลิกประสบการณ์การใช้งานในกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออัจฉริยะ จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud) รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าด้วยกัน”

EV Car สร้างความยั่งยืนให้โลกของเราได้จริงหรือ | Industry of Things EP. 7

ดร.ชวพล ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในด้านการบริการของอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการส่งมอบรูปแบบการบริการที่เท่าเทียมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมจะผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานมากขึ้น และช่วยรองรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนในด้านทักษะของบุคลากรจะต้องได้รับการยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บิ๊กดาต้า (Big data) และคลาวด์ (Cloud) เพื่อรองรับอุปสงค์ของตลาด นอกจากนี้ ในระบบนิเวศของภาคอุตสาหกรรมจะมีความเปิดกว้าง เท่าเทียม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022

ภายในงาน พบกับเทรนด์นวัตกรรม IoT 2022 และการใช้ AIoT หรือ AI + IoT มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม จากบริษัทและวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ อาทิเช่น Synnex, Mitsubishi Electric Factory Automation, SMK Automation, Schneider, AIS, Nipa Cloud, DataWow, IT Green, Repco Nex, Compomax, Intel และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อผุ้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงพบกับโซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม (Industrial Solution) ที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Factory กว่า 40 บูธ ในการดำเนินโรงงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกระดับ อีกทั้งนวัตกรรมที่พร้อมใจกันมาโชว์เทคโนโลยีและสาธิตความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Integrated Communication Solution, IIoT Gateway, Accelerate OT/IT, IIoT Solution, Industrial Drone, Industrial Printing, AGV, Robotics, Automation & Network. Software SCADA Solution, Cloud Solution, Data Analytics, IIoT Consulting & Training Service, Monitoring Control & Sensor เป็นต้น 

งาน Industrial IoT Expo 2022 นี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×