Monday, September 25Modern Manufacturing
×

‘ภัยร้ายไซเบอร์’ อันตรายใหม่สำหรับ Connected Vehicle ที่กำลังเติบโต

การมาถึงของยุคยานยนต์อัตโนมัตินั้นเป็นทิศทางที่ผู้ผลิตยานยนต์กำลังมุ่งหน้าไปอย่างแข็งขัน แต่ก่อนที่จะสามารถใช้ศักยภาพของยานยนต์อัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยานยนต์ทั้งหลายต้องสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้เสียก่อน ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านี้เองยังเป็นทั้งประตูบานใหม่แห่งโอกาสและปัญหาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในเวลาเดียวกัน

‘ภัยร้ายไซเบอร์’ อันตรายใหม่สำหรับ Connected Vehicle ที่กำลังเติบโต

Automotive Cyber Security Management System หรือ CSMS นั้นเป็นการติดปีกให้กับยานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน แต่ในขณะเดียวกันที่ยานยนต์จากเดิมซึ่งเป็นเครื่องจักรแอนะล็อกซึ่งไม่รองรับการเชื่อมต่อ กลายเป็นยานยนต์ที่มีการส่งข้อมูลแบบ Real-time เพื่อให้เกิดความสามารถในการ Monitoring ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งยังใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

การเพิ่มคุณสมบัติของดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถของยานยนต์นั้นจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับผู้ขับขี่ได้ไม่น้อย อาทิ การตรวจจับสิ่งกีดขวาง การห้ามล้อในกรณีฉุกเฉิน ไปจนถึงการวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อยานยนต์มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มเข้ามา ภัยร้ายอย่างการโจมตีของไซเบอร์จึงกลายเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งานทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้น

PwC บริษัทผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำได้ทำการศึกษาในประเด็นของ CSMS โดยมีการสอบถามและเก็บข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • 100% ของผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจว่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์กับยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
  • 91% คิดว่าโครงสร้างด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ OEM และซัพพลายเออร์จะเบนเข้าหากันและเป็นสิ่งเดียวกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
  • 89% ของ OEM เชื่อว่าระดับความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสูงจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการแข่งขัน
  • 96% มองเห็นว่าศักยภาพในการพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงที่สุดอยู่ในสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ชัดเจนสำหรับยานยนต์ ผู้ผลิตต่าง ๆ ทั้งแบรนด์ยานยนต์และ OEM ต้องร่วมมือกันกำหนดข้อบังคับและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ CSMS ขึ้นมาเป็นมาตรฐานกลางเพื่อสร้างความผลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อกายภาพ

ที่มา:
pwc.de

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×