Saturday, May 28Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำดับที่ 76 “แม่ฮ่องสอน” มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานภาครัฐ 

เมื่อเร็วๆนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ 76 อย่างเป็นทางการ ครบทั่วประเทศตามเป้าหมายปี 2564 เพื่อเปิดประตู่สู่ตะวันตก มุ่งยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ตอกย้ำการเป็นผู้นำวงการอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3 เทคโนโลยีสำคัญในเครื่องพ่นไฟ จาก Riello ที่จะเพิ่มความคุ้มค่าให้อุตสาหกรรมของคุณ | Vanich Group

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 75 จังหวัด ซึ่งการสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ถือเป็นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำดับสุดท้ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นจังหวัดที่ 76 ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประตู่สู่ภาคตะวันตก 

พร้อมทั้งยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐและสามารถสะท้อนปัญหาของภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ได้ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ รายล้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศที่สามและประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกหลายประเทศ ผู้ประกอบการชายแดนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า รวมถึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ก่อเกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมาย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนพันธกิจของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนายปกรณ์ จีนาคำ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคนแรก รวมถึงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และขอชื่นชมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัด

นายปกรณ์ จีนาคำ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเสริมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน มีขนาดพื้นที่ 12,681 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และอันดับ 8 ของประเทศ ทุกอำเภอมีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมระยะทาง 483 กิโลเมตร มีประชากรน้อยเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จำนวน 284,138 คน (พ.ศ. 2562) มีโรงงานจำนวน 66 โรงงาน สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกจำนวน 36 ราย ซึ่งการสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์กลางของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ในจังหวัด และกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×