Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

นึกถึงโซลูชัน DAQ สำหรับงานตรวจสอบครอบจักรวาล นึกถึง QuantumX

หากใครที่นึกถึงโซลูชันในการตรวจสอบวัดผลทางกระแสไฟฟ้าหรือทางด้านกายภาพ เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า DAQ อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นึกถึง แต่ DAQ เองก็มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและต้องมีซอฟต์แวร์รวมถึง Ecosystem ที่เหมาะสมในการใช้งานเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพการตรวจวัดออกมาได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ แต่การที่มีระบบรองรับที่ครบถ้วนและมีความหลากหลายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทุกรายจะทำได้ดี วันนี้เราจึงอยากแนะนำให้รู้จักกับ QuantumX อุปกรณ์ DAQ จาก HBM ที่ครบเครื่องทั้งระบบสนับสนุน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ รวมถึงการใช้งานที่หลากหลายและผลลัพธ์ที่แม่นยำสูง

นึกถึงโซลูชัน DAQ สำหรับงานตรวจสอบครอบจักรวาล นึกถึง QuantumX

DAQ หรือ Data Acquisition System นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดิจิทัลจากโลกกายภาพ เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูล การวิเคราะห์หรือการจัดเก็บเพื่อใช้งานต่อไปในภายหลัง โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล จากนั้นจึงปรับสภาพสัญญาณให้เหมาะสมก่อนจะส่งไปยังอุปกรณ์เพื่อแสดงผลหรือใช้งานอื่น ๆ ต่อไป ซึ่ง DAQ สมัยใหม่นั้นมักจะมาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับรายงานผล การเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย การควบคุมระยะไกล และความสามารถในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

นึกถึงโซลูชัน DAQ สำหรับงานตรวจสอบครอบจักรวาล นึกถึง QuantumX

จะเห็นได้ว่ากลไกหลัก ๆ ของ DAQ คือ ความสามารถในการเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แน่นอนว่าความชัดเจนในกระบวนการทำงานผ่านระบบประมวลผลของ DAQ นั้นเปิดกว้างต่อการใช้งานที่หลากหลาย ประเด็นสำคัญในการใช้งานจึงตกไปอยู่ที่ว่าเซนเซอร์และหัวใจหลักของ DAQ ตัวนั้น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอะไรเสียมากกว่า เช่น การวัดความทนทานของสิ่งก่อสร้าง กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน การสั่นสะเทือน การบิดงอ หรือสิ่งอื่นใด เมื่อรูปแบบการใช้งานเปิดกว้างและดูเหมือนว่า DAQ จะใช้ตรวจวัดอะไรก็ได้แทบจะไม่มีข้อจำกัด เงื่อนไขเดียวที่เหลือ คือ ผู้ผลิต DAQ จะออกแบบเทคโนโลยีนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานสูงสุด

QuantumX เทคโนโลยี DAQ จาก HBM เพื่อโซลูชันอันไร้ขีดจำกัด

เพื่อให้สามารถใช้งาน DAQ ได้อย่างเต็มความสามารถ HBM ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ด้านมาตรวิทยาจึงได้พัฒนา QuantumX ขึ้นมาในรูปแบบของโมดูลที่ขยายความเป็นไปได้ในการใช้งานออกไปอย่างไม่สิ้นสุด การใช้งาน DAQ สำหรับ QuantumX จึงเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกการใช้งานที่สามารถทำได้

แนวคิดแบบ Modular ของ QuantumX จาก HBM นั้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากกาควบคุมระบบทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านการเชื่อมต่อโมดูลเพียงตัวเดียวเข้ากับ PC ก็ใช้ได้แล้ว ในขณะที่โมดูลที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับการสั่งงานนั้น โมดูลอื่น ๆ ที่ใช้ตรวจสอบก็สามารถเชื่อมต่อไปยังโมดูลหลักได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตำแหน่งตรวจวัดที่ใกล้กับจุดที่ต้องการหรือเซนเซอร์อื่น ๆ  ผู้ใช้สามารถออกแบบการทดสอบเองด้วยการกระตุ้นสัญญาณแบบ Real-time เองได้ และสามารถบูรณาการการทดสอบ Bench Test ได้แบบ Real-time ด้วยเช่นกัน

นึกถึงโซลูชัน DAQ สำหรับงานตรวจสอบครอบจักรวาล นึกถึง QuantumX

อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า QuantumX นั้นสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย จึงขอยกตัวอย่าง 6 กลุ่มการใช้งานทดสอบที่สามารถทำได้ ได้แก่

  • การทดสอบในแล็บและ Bench Test – สามารถใช้ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง เครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง การวิเคราะห์ Aerodynamics หรืออุโมงค์ลม
  • การเก็บข้อมูลแบบเคลื่อนที่ – สามารถเก็บข้อมูลยานพาหนะขณะกำลังวิ่งทดลองบนนถนได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกล การเบรค สามารถเก็บข้อมูลยานพาหนะได้ทั้งหมด
  • การทดสอบอากาศยาน – สามารถทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง การทดสอบความล้า ทดสอบแรงขับ การทดสอบ Iron Bird Testing ไปจนถึงการวิเคราะห์ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง
  • ทดสอบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เก็บพลังงาน – การทดสอบไดโน และการทดสอบพลังงาน/แบตเตอรี่
  • การบริการและการซ่อมบำรุง – สามารถใช้งานการสอบเทียบเครื่องจักร รวมถึงการสืบหาและวิเคราะห์ความผิดปกติ
  • การติดตามมอนิเตอร์สถานะโครงสร้างพื้นฐาน – สามารถใช้งานกับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์สำหรับสะพาน อุโมงค์ และทางรถไฟ เป็นต้น

คุณสมบัติเหล่านี้ของ QuantumX นั้นแบ่งกลุ่มออกตามโมดูลการใช้งานได้ 9 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ Universal, Precision, M/n, High Channel Count, Optical/Isolated, CAN FD, Recorder/Gateway, Gateway และ Multi IO ซึ่งมีโมดูลรุ่นย่อยให้เลือกใช้มากถึง 17 รุ่น โดยจะขอหยิบยกรุ่นย่อยที่น่าสนใจมาเป็นตัวอย่าง คือ QuantumX MX840B ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้กับเซนเซอร์ทั่วไปโดยมาพร้อมกับตัวขยายสัญญาณการตรวจวัดแบบ 24-Bit

QuantumX MX840B เทคโนโลยี DAQ ความแม่นยำสูง ใช้งานได้สะดวก

MX840B นั้นเป็นโมดูล DAQ แบบ Universal ที่สามารถใช้งานเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกันได้ถึง 17 ชนิด และรองรับการเชื่อมต่อได้ 8 Channel คุณสมับติที่น่าสนใจ คือ Plug & Measure ทำให้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเซนเซอร์พร้อมตรวจวัดในทันทีเมื่อเปิดใช้งาน ทำให้เวลาในการติดตั้งลดลง เหมาะสำรับการตรวจวัดที่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการตรวจบ่อย ๆ 

QuantumX รุ่น MX840B นั้นสามารถใช้งานแบบ Stand-alone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากต้องการพ่วงกับโมดูลอื่น ๆ ก็สามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อตามการใช้งานได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเป็น Centralized, Distributed หรือ Hybrid ก็ตาม เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเข้ากับ PC หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ทำให้การใช้งานนั้นมีความยืดหยุ่นสูง

ความสามารถในการแปลงสัญญาณแอนะล็อกสู่ดิจิทัลนั้นมีความละเอียดอยู่ที่ 24-bit มี Sample Rates อยู่ที่ 40 kS/s ต่อ Channel และมีตัวกรอง Active Low-pass Filters ที่ทำให้การตรวจสอบแม่นยำยิ่งขึ้น โดยมีความแม่นยำอยู่ในระดับ 0.05%

การใช้งาน MX840B นั้นสามารถลดเวลาในการทำงานลงได้ด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความสะดวกในการติดตั้ง ตลอดจนสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ไปจนถึง +65°C มีความแม่นยำในระดับสูงตามมาตรฐาน ISO 10012 และ ISO 17025 ด้วยขนาดอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการพกพาและสามารถต่อขยายได้ง่ายทำให้สามารถรองรับการตรวจวัดได้หลากหลายมิติพร้อมกัน และสามารถเชื่อมต่อบนเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Real-time รวมถึงแนวคิดซอฟต์แวร์แบบเปิดที่ทำให้สามารถใช้ระบบและการทำงานที่หลากหลาย เช่น การใช้งาน Visual Studio .NET หรือ LabVIEW เป็นต้น

QuantumX นั้นสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ที่ชื่อ catman Data Acquisition Software ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ การวิเคราะห์และอ่านข้อมูลจึงทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าการอ่านค่าตัวเลขจำนวนมหาศาลที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

“เราได้คัดเลือกให้กระบวนการขยายสัญญาณของวงจรการตรวจวัดเหลือเพียง 4 แบบซึ่ง QuantumX จาก HBM สามารถชนะใจเราได้ด้วยการทดสอบพื้นฐาน โดยเพาะอย่างยิ่งการทดสอบที่มีสัญญาณในระดับต่ำเป็นพิเศษซึ่งปกติการวัดค่าจะไม่แน่นอนสักเท่าไหร่” 

– Bruno Kanzenbach วิศวกรอาวุโส Toyota Motorsport GmbH (TMG)

คิดถึงงานทดสอบมาตรวิทยา คิดถึง Intro Group

 สำหรับผู้ที่สนใจ DAQ ซีรีย์ QuantumX จาก HBM สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Intro Group ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์มาตรวิทยาและงานสอบเทียบสำหรับเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานสอบเทียบมากกว่า 30 ปีภายใต้แนวคิด ‘เป็นธุระเอาใจใส่พร้อมให้บริการ’ มั่นใจได้ว่าทุกความต้องการสำหรับงานมาตรวิทยาจะได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจ 

สำหรับอุปกรณ์และโซลูชันด้านมาตรวิทยา Intro Group เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ด้านมาตรวิทยาระดับสากลที่ผู้ผลิตชั้นนำเลือกใช้ทั้งสิ้น อาทิ Chatillon, LLOYD, AMETEK, HBM, YASUDA และ GWS อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายนั้นมีทั้งอุปกรณ์สำหรับการวัดด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจวัดอัตโนมัติ ไปจนถึงการรองรับโซลูชันการทำงานยุคดิจิทัลที่ต้องใช้งานข้อมูลระหว่างเครื่องจักรหรือสถานีการทำงานต่าง ๆ ก็พร้อมบริการด้วยเช่นกัน

 สำหรับการสอบเทียบจาก Intro Group ครอบคลุมการสอบมากถึง 12 สาขาการวัด รองรับทุกความต้องการในสอบเทียบไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานสำหรับห้องทดลอง และงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบเทียบสำหรับเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะหรือเนื้อสัมผัสของอาหาร เครื่องทดสอบแรงดึง งานสอบเทียบด้านไฟฟ้า การสอบเทียบปริมาตรและการไหล หรือการสอบเทียบความดันและสุญญากาศ

สนใจสินอุปกรณ์ DAQ รุ่น QuantumX และอุปกรณ์ด้านมาตรวิทยาติดต่อได้ที่:

Intro Group

โทรศัพท์: 023634417-21, 0818206873
E-mail: info@intro.co.th
Website: www.intro.co.th
Line: @introenterprise

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ทดสอบยาง บรรจุภัณฑ์และพลาสติกได้อย่างมั่นใจด้วยโซลูชันจาก Intro Enterprise

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×